Obowiązująca Strategia rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 roku.

Załączniki:

Strategria rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 r