a:49:{s:4:"name";s:181:"Konsultacje społeczne dotyczące wariantów koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";s:18:"Grzegorz Żurawski";s:9:"createdBy";s:18:"Ewa Klimkowska-Sul";s:11:"createdDate";s:10:"2020-12-07";s:18:"responsibleContent";s:18:"Ewa Klimkowska-Sul";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";s:135:"Konsultacje społeczne dotyczące wariantów koncepcji projektu mpzpcentrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)";s:11:"seoKeywords";s:35:"konsultacje społeczne, mpzp, gmina";s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:3042:"[start]Konsultacje społeczne dotyczące wariantów koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)[koniec]


Konsultacje trwają od 8 grudnia do 31 grudnia 2020 r.

Z wariantami koncepcji projektu planu będzie się można zapoznać:
  1. na stronie internetowej tut. Urzędu: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne,
  2. w siedzibie Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr: (22) 4842  396 lub (22) 4842 392

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania opinii i wniosków do wyżej wymienionego dokumentu.
Opinie i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również opinie i wnioski wniesione za pomocą:
  1. elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP,
  2. zwykłej poczty e-mail na adres poczty elektronicznej – urzad@konstancinjeziorna.pl.


Organem właściwym do rozpatrzenia opinii i wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

W dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące proponowanych rozwiązań.

Z powodu epidemii koronawirusa i obowiązujących ograniczeń dotyczących organizacji spotkań, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu, spotkanie będzie zorganizowane w trybie video konferencji na platformie Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu powinny uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy do dnia 17.12.2020 r. do godziny 12.00.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o zasadach udziału w spotkaniu znajdują się na stronie internetowej urzędu: http://gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/.

Transmisję ze spotkania będzie można również oglądać na stronie: www.esesja.tv.

Z wariantami projektu koncepcji można zapoznać się na stronie http://gsip.konstancinjeziorna.pl/pub-pz/mpzp/mpzp-19.html

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2021-2-17 11:08:15";s:8:"editDate";s:18:"2021-2-17 11:08:15";s:6:"editBy";s:2:"18";s:10:"editorName";s:8:"Grzegorz";s:13:"editorSurname";s:9:"Żurawski";s:4:"tags";a:3:{i:0;s:5:"gmina";i:1;s:4:"mpzp";i:2;s:22:"konsultacje społeczne";}s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Obszar";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:25:"Gmina Konstancin-Jeziorna";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:16:{i:0;i:4031;i:1;i:4032;i:2;i:4033;i:3;i:4034;i:4;i:4035;i:5;i:4036;i:6;i:4037;i:7;i:4038;i:8;i:4039;i:9;i:4040;i:10;i:4041;i:11;i:4044;i:12;i:4054;i:13;i:4055;i:14;i:4820;i:15;i:4821;}}}