Skład Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych:
  1. Arkadiusz Zewar - przewodniczący,
  2. Bogusław Komosa,
  3. Krzysztof Bajkowski,
  4. Włodzimierz Wojdak,
  5. Alfreda Konopka,
  6. Renata Wieczorek,
  7. Piotr Wasilewski,
  8. Renata Dąbrowska,
  9. Iwona Siudzińska,
  10. Anna Borowska.