Skład Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych:
  1. Bogusław Komosa,
  2. Krzysztof Bajkowski,
  3. Włodzimierz Wojdak,
  4. Alfreda Konopka,
  5. Renata Wieczorek,
  6. Piotr Wasilewski,
  7. Renata Dąbrowska,
  8. Iwona Siudzińska,
  9. Anna Borowska,
  10. Arkadiusz Zewar.