Skład Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych:
  1. Arkadiusz Zewar - przewodniczący,
  2. Krzysztof Bajkowski,
  3. Anna Borowska,
  4. Renata Dąbrowska,
  5. Bogusław Komosa,
  6. Alfreda Konopka,
  7. Iwona Siudzińska,
  8. Piotr Wasilewski,
  9. Renata Wieczorek,
  10. Włodzimierz Wojdak.