Skład Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych:
  1. Anna Borowska - przewodnicząca,
  2. Grzegorz Szewczyk,
  3. Arkadiusz Zewar,
  4. Renata Dąbrowska,
  5. Bogusław Komosa,
  6. Alfreda Konopka,
  7. Iwona Siudzińska,
  8. Piotr Wasilewski,
  9. Renata Wieczorek,
  10. Włodzimierz Wojdak.