Pierwszy Zastępca Burmistrza Konstancin-Jeziorna - Ryszard Machałek

ul. Piaseczyńska 77; 05-520 Konstancin-Jeziorna
pokój nr 82 (I piętro)
sekretariat: tel. +48 22 484 23 10
e-mail: sekretariat@konstancinjeziorna.pl

I Zastępca Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13.00-17.00.
Zapisy interesantów do I Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna:

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa oraz numeru telefonu kontaktowego.


Do zakresu działań I Zastępcy Burmistrza należy:
 1. zastępowanie burmistrza w okresie nieobecności oraz podejmowanie decyzji na podstawie stosownych upoważnień;
 2. nadzorowanie:
  • Wydziału Dróg Gminnych,
  • Wydziału Inwestycji i Remontów,
  • Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych,
  • Biura Komunikacji Społecznej,
  • Biura Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  • Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • Zakładu Gospodarki Komunalnej,
  • Konstancińskiego Domu Kultury,
  • Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  • Stanowiska ds. przeciwpożarowych;
 3. udostępnianie informacji publicznej;
 4. wykonywanie innych poleceń służbowych burmistrza;
 5. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej  wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.


Drugi Zastępca Burmistrza Konstancin-Jeziorna - Dariusz Zieliński

ul. Piaseczyńska 77; 05-520 Konstancin-Jeziorna
pokój nr 82 (I piętro)
sekretariat: tel. +48 22 484 23 10
e-mail: sekretariat@konstancinjeziorna.pl


Do zakresu działań II Zastępcy Burmistrza należy:

 1. zastępowanie burmistrza oraz I zastępcy burmistrza w okresie ich nieobecności oraz podejmowanie decyzji na podstawie stosownych upoważnień;
 2. nadzorowanie:
  • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
  • Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  • Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia,
  • Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
  • Wieloosobowego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej,
  • Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Żłobka gminnego,
  • Gminnych jednostek oświatowych,
  • Jednostek pomocniczych,
  • Biblioteką Publiczną;
 3. udostępnianie informacji publicznej;
 4. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy;
 5. wykonywanie innych poleceń służbowych burmistrza.