[start]Zarządzenie nr 55/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 27 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2019.[koniec]Załączniki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 r.