a:48:{s:4:"name";s:43:"XV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";s:16:"Anna Bakalarczyk";s:9:"createdBy";s:13:"Agata Wilczek";s:11:"createdDate";s:10:"2020-02-11";s:18:"responsibleContent";s:15:"Mariola Pietras";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:7:"addDate";s:18:"2020-2-11 15:49:59";s:14:"seoDescription";s:43:"XV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna";s:11:"seoKeywords";s:59:"bip, rada miejska, zawiadomienie, harmonogram, konstancin,";s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:4212:"

[start]Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2020r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.[koniec]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII, XIII i XIV sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 8. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin - Jeziorna na lata 2020-2025.
 13. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu piaseczyńskiego na zakup masy bitumicznej do wykonania nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki.
 14. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 244/V/l7/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku.
 17. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024"’.
 18. Projekt uchwały w sprawce uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 61 z obrębu 01-14 w mieście Konstancin-Jeziorna „Braci Komorowskich”.
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Konstancin- Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/V1II/3/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/YIII/3/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1 16/V111/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dnia 28 listopada 2019 r.
 26. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli prawidłowości realizacji zadań finansowanych z budżetu obywatelskiego.
 27. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli jakości technicznej wybranych budynków komunalnych i socjalnych administrowanych przez ZGK.
 28. Korespondencja.
 29. Rozpatrzenie skarg
 30. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:9:"adminName";s:4:"Anna";s:12:"adminSurname";s:11:"Bakalarczyk";s:8:"admin_id";s:2:"17";s:4:"tags";a:5:{i:0;s:12:"rada miejska";i:1;s:13:"zawiadomienie";i:2;s:3:"bip";i:3;s:11:"harmonogram";i:4;s:10:"konstancin";}s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Obszar";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:1:{i:0;i:2095;}}}