[start]Przewodniczący zarządu - Filip Rawski[koniec]

Członkowie zarządu osiedla:
  • Henryka Urbańska,
  • Jadwiga Zakrzewska,
  • Zbigniew Ciećwierz,
  • Małgorzata Książek.

Adres do korespondencji: ul. A. Walentynowicz 21p/35, o5-520 Konstancin-Jeziorna

Załączniki:

Statut Osiedla Mirków