[start]Przewodniczący zarządu - Filip Rawski[koniec]

Członkowie zarządu osiedla:
  • Henryka Urbańska,
  • Jadwiga Zakrzewska,
  • Zbigniew Ciećwierz,
  • Małgorzata Książek.


Załączniki:

Statut Osiedla Mirków