Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej:

Patryk Siepsiak, Arkadiusz Jaskółowski

Biuro Komunikacji Społecznej UMiG

pok. nr 4 (parter)
Telefon: 22 484 24 45, 22 484 24 46
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Zakładkę "Zamówienia publiczne" redagują:
Renata Skonieczna, Ewelina Łukasiuk
Biuro Zamówień Publicznych
pok. nr 107 (I piętro) 
Telefon: 22 484 24 80, 22 484 24 81