[start]Sołtys - Alicja Welenc[koniec]

Skład rady sołeckiej:
  • Paweł Kopiec (przewodniczący),
  • Barbara Pasamonik,
  • Anna Majewska,
  • Agnieszka Zwolska,
  • Aneta Bogulak.


Załączniki:

Statut Sołectwa Obory