[start]Sołtys - Alicja Welenc[koniec], tel. 501 702 417, e-mail: alicja.welenc@onet.pl

Skład rady sołeckiej:
  • Paweł Kopiec - przewodniczący,
  • Barbara Pasamonik,
  • Agnieszka Zwolska.


Załączniki:

Statut Sołectwa Obory