[start]Sołtys - Elżbieta Rychlica[koniec]

Skład rady sołeckiej:
  • Arkadiusz Utrata (przewodniczący),
  • Janusz Odoliński,
  • Grażyna Trzewik,
  • Janina Czubek,
  • Agnieszka Kulczyk.

W sołectwie nie wybrano komisji rewizyjnej, taka była decyzja uczestników zebrania wiejskiego podjęta w drodze głosowania jawnego, zgodnie ze statutem sołectwa.

Załączniki:

Statut Sołectwa Opacz