Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 150/VIII/2019

zarządzenie nr 150/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego

zarządzenie nr: 149/VIII/2019

zarządzenie nr 149/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 148/VIII/2019

zarządzenie nr 148/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmiany składu komisji powołanej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

zarządzenie nr: 147/VIII/2019

zarządzenie nr 147/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie organizacji Systemu Powiadamiania SMS Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 146/VIII/2019

zarządzenie nr 146/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naborów na wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie nr: 145/VIII/2019

zarządzenie nr 145/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 144/VIII/2019

zarządzenie nr 144/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2019

zarządzenie nr: 143/VIII/2019

zarządzenie nr 143/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości-lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

zarządzenie nr: 142/VIII/2019

zarządzenie nr 142/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości-lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

zarządzenie nr: 141/VIII/2019

zarządzenie nr 141/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

zarządzenie nr: 140/VIII/2019

zarządzenie nr 140/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powierzenia Pani Urszuli Puchalskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy

zarządzenie nr: 139/VIII/2019

zarządzenie nr 139/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powierzenia Panu Arturowi Krasowskiemu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński” w Konstancinie-Jeziornie

zarządzenie nr: 138/VIII/2019

zarządzenie nr 138/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego Domu Kultury za 2018 rok

zarządzenie nr: 137/VIII/2019

zarządzenie nr 137/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2018

zarządzenie nr: 136/VIII/2019

zarządzenie nr 136/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna „Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku”

zarządzenie nr: 135/PF/VIII/2019

zarządzenie nr 135/PF/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 82/V111J712019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r.

zarządzenie nr: 134/VIII/2019

zarządzenie nr 134/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 133/VIII/2019

zarządzenie nr 133/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu za 2018 rok

zarządzenie nr: 132/VIII/2019

zarządzenie nr 132/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I kwartał 2019 roku

zarządzenie nr: 131/VIII/2019

zarządzenie nr 131/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2018 rok, udzielonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 2018 roku poręczeń i gwarancji oraz informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij