Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 85/VIII/7/2019

uchwała nr 85/VIII/7/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 33/VIII/4/2019 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania

uchwała nr: 84/VIII/7/2019

uchwała nr 84/VIII/7/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie

uchwała nr: 83/VIII/7/2019

uchwała nr 83/VIII/7/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

uchwała nr: 82/VIII/7/2019

uchwała nr 82/VIII/7/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

uchwała nr: 81/VIII/6/2019

uchwała nr 81/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Odwoławczą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 80/VIII/6/2019

uchwała nr 80/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 79/VIII/6/2019

uchwała nr 79/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 78/VIII/6/2019

uchwała nr 78/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi

Status uchwały W publikacji

uchwała nr: 77/VIII/6/2019

uchwała nr 77/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w m.Konstancin-Jeziorna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 35 z obrębu 01-03 i numer 81 z obrębu 01-08

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 76/VIII/6/2019

uchwała nr 76/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy al. Wojska Polskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 5/2 z obrębu 02-03

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij