W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Uchwały

RSS
uchwała nr: 466/VIII/34/2021
uchwała nr 466/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 465/VIII/34/2021
uchwała nr 465/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 464/VIII/34/2021
uchwała nr 464/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr 316/VIII/23/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 463/VIII/34/2021
uchwała nr 463/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 33/6 z obrębu ewid. 01-06 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 462/VIII/34/2021
uchwała nr 462/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonym na częściach działek ewidencyjnych nr 40/1, 34/2, 34/1, 33/1, 33/2, 35/2, 35/1, 38/1, 39/1, 9/4 z obrębu 01-23 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 136/6, 129/4, 128/4, 125/4, 127/4, 126/4, 130/4 z obrębu 01-14 w Konstancinie-Jeziornie, przy ulicy Piaseczyńskiej 77
uchwała nr: 461/VIII/34/2021
uchwała nr 461/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy zbiegu ulic Bolesława Prusa i ulicy Kościelnej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 25 z obrębu 03-09
uchwała nr: 460/VIII/34/2021
uchwała nr 460/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 66 z obrębu 01-10
uchwała nr: 459/VIII/34/2021
uchwała nr 459/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 67/16 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina
uchwała nr: 458/VIII/34/2021
uchwała nr 458/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022
uchwała nr: 457/VIII/34/2021
uchwała nr 457/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2026
uchwała nr: 456/VIII/34/2021
uchwała nr 456/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2022 r.
uchwała nr: 455/VIII/34/2021
uchwała nr 455/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
uchwała nr: 454/VIII/34/2021
uchwała nr 454/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2022
uchwała nr: 453/VIII/34/2021
uchwała nr 453/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały 225/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 452/VIII/34/2021
uchwała nr 452/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z działalnością statutową samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 451/VIII/34/2021
uchwała nr 451/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m3 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2022 r.
uchwała nr: 450/VIII/34/2021
uchwała nr 450/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
uchwała nr: 449/VIII/34/2021
uchwała nr 449/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028
uchwała nr: 448/VIII/34/2021
uchwała nr 448/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021
uchwała nr: 447/VIII/33/2021
uchwała nr 447/VIII/33/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Konstancin Jeziorna Kazimierza Jańczuka naruszając zasadę obiektywizmu, rzetelności, bezstronności oraz równości wobec każdego mieszkańca na Sesji Rady Miejskiej w dniu 13 maja 2021 r. (BRM 318/2021)
uchwała nr: 446/VIII/33/2021
uchwała nr 446/VIII/33/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonariusza publicznego w osobie Edwarda Skarżyńskiego pełniącego funkcję Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (BRM 185/2021)
uchwała nr: 445/VIII/33/2021
uchwała nr 445/VIII/33/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
status uchwały unieważniona
uchwała nr: 444/VIII/33/2021
uchwała nr 444/VIII/33/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 443/VIII/33/2021
uchwała nr 443/VIII/33/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku
uchwała nr: 442/VIII/33/2021
uchwała nr 442/VIII/33/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr 308/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jezior bielawskich i terenów przyległych