W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Uchwały

RSS
uchwała nr: 491/VIII/37/2022
uchwała nr 491/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022
uchwała nr: 490/VIII/36/2022
uchwała nr 490/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozwiązania doraźnej komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do spraw walki ze smogiem
uchwała nr: 489/VIII/36/2022
uchwała nr 489/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 488/VIII/36/2022
uchwała nr 488/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącego przekazania czterech zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem
uchwała nr: 487/VIII/36/2022
uchwała nr 487/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 486/VIII/36/2022
uchwała nr 486/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 485/VIII/36/2022
uchwała nr 485/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 484/VIII/36/2022
uchwała nr 484/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 10/54 z obrębu ewid. 02-02 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 483/VIII/36/2022
uchwała nr 483/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 82/1 z obrębu ewid. 0007 Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 482/VIII/36/2022
uchwała nr 482/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego
uchwała nr: 481/VIII/36/2022
uchwała nr 481/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu doliny rzeki Jeziorki - część północna
uchwała nr: 480/VIII/36/2022
uchwała nr 480/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 479/VIII/36/2022
uchwała nr 479/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 78/15 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina
uchwała nr: 478/VIII/36/2022
uchwała nr 478/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12
uchwała nr: 477/VIII/36/2022
uchwała nr 477/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
uchwała nr: 476/VIII/36/2022
uchwała nr 476/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwała nr: 475/VIII/36/2022
uchwała nr 475/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu
uchwała nr: 474/VIII/36/2022
uchwała nr 474/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
uchwała nr: 473/VIII/36/2022
uchwała nr 473/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028
uchwała nr: 472/VIII/36/2022
uchwała nr 472/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022
uchwała nr: 471/VIII/35/2022
uchwała nr 471/VIII/35/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 470/VIII/34/2021
uchwała nr 470/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028
uchwała nr: 469/VIII/34/2021
uchwała nr 469/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022
uchwała nr: 468/VIII/34/2021
uchwała nr 468/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 392/2019)
uchwała nr: 467/VIII/34/2021
uchwała nr 467/VIII/34/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r.,zmienionej uchwałą Nr 132/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 września 2019 r.