W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Uchwały

RSS
uchwała nr: 500/VIII/37/2022
uchwała nr 500/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 499/VIII/37/2022
uchwała nr 499/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku
uchwała nr: 498/VIII/37/2022
uchwała nr 498/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek
uchwała nr: 497/VIII/37/2022
uchwała nr 497/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr 306/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa, zmienionej uchwałą Nr 441/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r.
uchwała nr: 496/VIII/37/2022
uchwała nr 496/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego
uchwała nr: 495/VIII/37/2022
uchwała nr 495/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 22 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 494/VIII/37/2022
uchwała nr 494/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 493/VIII/37/2022
uchwała nr 493/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Konstancin-Jeziorna do Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa"
uchwała nr: 492/VIII/37/2022
uchwała nr 492/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028
uchwała nr: 491/VIII/37/2022
uchwała nr 491/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022
uchwała nr: 490/VIII/36/2022
uchwała nr 490/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozwiązania doraźnej komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do spraw walki ze smogiem
uchwała nr: 489/VIII/36/2022
uchwała nr 489/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 488/VIII/36/2022
uchwała nr 488/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącego przekazania czterech zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem
uchwała nr: 487/VIII/36/2022
uchwała nr 487/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 486/VIII/36/2022
uchwała nr 486/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 485/VIII/36/2022
uchwała nr 485/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 484/VIII/36/2022
uchwała nr 484/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 10/54 z obrębu ewid. 02-02 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 483/VIII/36/2022
uchwała nr 483/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 82/1 z obrębu ewid. 0007 Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 482/VIII/36/2022
uchwała nr 482/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego
uchwała nr: 481/VIII/36/2022
uchwała nr 481/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu doliny rzeki Jeziorki - część północna
uchwała nr: 480/VIII/36/2022
uchwała nr 480/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 479/VIII/36/2022
uchwała nr 479/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 78/15 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina
uchwała nr: 478/VIII/36/2022
uchwała nr 478/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12
uchwała nr: 477/VIII/36/2022
uchwała nr 477/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
uchwała nr: 476/VIII/36/2022
uchwała nr 476/VIII/36/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi