W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Uchwały

RSS
uchwała nr: 525/VIII/40/2022
uchwała nr 525/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego - etap 2
uchwała nr: 524/VIII/40/2022
uchwała nr 524/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028
uchwała nr: 523/VIII/40/2022
uchwała nr 523/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022
uchwała nr: 522/VIII/39/2022
uchwała nr 522/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa – etap 1
uchwała nr: 521/VIII/39/2022
uchwała nr 521/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie odmowy nadania dalszego biegu obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej dla Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej zmiany Uchwały nr 333/VIII/24/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w gminie Konstancin-Jeziorna, zgłoszonej w dniu 24 lutego 2022 r.
uchwała nr: 520/VIII/39/2022
uchwała nr 520/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 13 o powierzchni użytkowej 19,22m2 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 34 w Konstancinie-Jeziornie, na działce ewidencyjnej numer 33/2 z obrębu 01-06.
uchwała nr: 519/VIII/39/2022
uchwała nr 519/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 60,86 m2 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Anny Walentynowicz 25 w Konstancinie-Jeziornie, na działce ewidencyjnej numer 10/22 z obrębu 02-02
uchwała nr: 518/VIII/39/2022
uchwała nr 518/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania ulicy znajdującej się na działkach ewidencyjnych nr 9/14, 9/15, 53, 54/1 z obrębu 03-26 w mieście Konstancin-Jeziorna nazwy „Bukowa”
uchwała nr: 517/VIII/39/2022
uchwała nr 517/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 5/2 z obrębu 02-03 położonej przy Alei Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 516/VIII/39/2022
uchwała nr 516/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 515/VIII/39/2022
uchwała nr 515/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy zbiegu ulic Bolesława Prusa i Kościelnej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 25 z obrębu 03-09
uchwała nr: 514/VIII/39/2022
uchwała nr 514/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 22/7 oraz nr 22/8 z obrębu 0004 Czarnów
uchwała nr: 513/VIII/39/2022
uchwała nr 513/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028
uchwała nr: 512/VIII/39/2022
uchwała nr 512/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022
uchwała nr: 511/VIII/38/2022
uchwała nr 511/VIII/38/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
uchwała nr: 510/VIII/38/2022
uchwała nr 510/VIII/38/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Ochotniczej Straży Pożarnej Słomczyn
uchwała nr: 509/VIII/38/2022
uchwała nr 509/VIII/38/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 508/VIII/38/2022
uchwała nr 508/VIII/38/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028
uchwała nr: 507/VIII/38/2022
uchwała nr 507/VIII/38/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022
uchwała nr: 506/VIII/37/2022
uchwała nr 506/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kazimierza Jańczuka dotyczącej braku właściwego nadzoru nad urzędnikami odpowiedzialnymi za utrzymanie gminnych terenów zieleni (BRM 336/2021)
uchwała nr: 505/VIII/37/2022
uchwała nr 505/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 stycznia 2022 r. złożonej przez Cityboard Media Sp. z o.o.
uchwała nr: 504/VIII/37/2022
uchwała nr 504/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie finansowania wyżywienia dla dzieci osób, o których mowa w art.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w przedszkolach, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym
uchwała nr: 503/VIII/37/2022
uchwała nr 503/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie finansowania wyżywienia dla dzieci osób, o których mowa w art. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym
uchwała nr: 502/VIII/37/2022
uchwała nr 502/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kazimierza Jańczuka w sprawie braku właściwego nadzoru nad pracownikami (BRM 342/2021)
uchwała nr: 501/VIII/37/2022
uchwała nr 501/VIII/37/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna tj. Komisji Spraw Obywatelskich