W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Uchwały

RSS
uchwała nr: 416/VI/35/2013
uchwała nr 416/VI/35/2013
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
uchwała nr: 415/VI/35/2013
uchwała nr 415/VI/35/2013
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2012 rok
uchwała nr: 414/VI/35/2013
uchwała nr 414/VI/35/2013
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
uchwała nr: 413/VI/34/2013
uchwała nr 413/VI/34/2013
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
uchwała nr: 412/VI/33/2013
uchwała nr 412/VI/33/2013
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
uchwała nr: 411/VI/33/2013
uchwała nr 411/VI/33/2013
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
uchwała nr: 410/VI/33/2013
uchwała nr 410/VI/33/2013
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Gminę Konstancin-Jeziorna kolejnych umów najmu garaży i komórek w budynkach gospodarczych położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jaworskiego 22A, 27A, 27B, 27C oraz w 5 boksach garażowych położonych w szeregu garaży przy ulicy Jaworskiego, po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym najemcą na okres kolejnych 3 lat
uchwała nr: 409/VI/33/2013
uchwała nr 409/VI/33/2013
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 339/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwał nr 319/VI/30/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej na rok 2013
uchwała nr: 408/VI/33/2013
uchwała nr 408/VI/33/2013
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 407/VI/33/2013
uchwała nr 407/VI/33/2013
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania