Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 27497
Kancelaria 12910
Kierownictwo urzędu 4423
Urząd Stanu Cywilnego 4017
Wykaz kont urzędu 2800
Wydział Planowania Przestrzennego 2335
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 2156
Biuro Rady Miejskiej 1995
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1894
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1803
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1576
Polityka prywatności 1500
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej 1449
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Borowina, Kawęczynek i Słomczyn 1358
Wydział Finansowy 1343
Budowa dróg gminnych w Czarnowie 1337
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 1309
Wydział Dróg Gminnych 1272
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej 1239
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 1194
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 1192
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 1189
Wydanie dowodu osobistego 1174
Wybory ławników kadencja 2020-2023 1150
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1148
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1126
zakup licencji i wdrożenie oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz szkoleń w ramach projektu pn.: „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna" 1109
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 1075
Główny specjalista w Dziale Sportu 1064
Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia 1064
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1055
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 999
kontynuację przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 996
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów 971
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 967
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 948
Wydział Inwestycji i Remontów 939
Druki wniosków, formularzy i zgłoszeń 898
Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia 896
Aplikant w Straży Miejskiej 892
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 890
„Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.” Część I „Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna” Część II – „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej 8 KL w Parceli, gmina Konstancin- Jeziorna 881
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej 878
remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie 843
Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego 818
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów, etap II 815
Podatek od nieruchomości 810
Organizacja obsługi mieszkańców i pracy Urzędu Miasta i Gminy (od 3 czerwca 2020 r.) 807
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 799
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 798
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 7735
Zastępcy Burmistrza Gminy 1301
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 519
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 480
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 455
Zarządzenie nr 197/VIII/2019 424
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 416
Zarządzenie nr 59/VIII/2020 397
Zarządzenie nr 194/VIII/2019 385
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 368
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 362
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 361
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 355
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 354
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 347
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 345
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 339
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 338
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 337
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 327
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 319
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 316
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 311
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 310
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 286
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 266
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 265
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 263
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 260
Zarządzenie nr 11/VIII/2020 259
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 257
Zarządzenie nr 30/VIII/2019 255
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 254
Zarządzenie nr 03/VIII/2019 250
Zarządzenie nr 28/VIII/2019 248
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 246
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 245
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 244
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 244
Zarządzenie nr 05/VIII/2019 240
Zarządzenie nr 02/VIII/2019 238
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 236
Zarządzenie nr 16/VIII/2019 236
Zarządzenie nr 06/VIII/2019 234
Zarządzenie nr 70/VIII/2019 234
Zarządzenie nr 20/VIII/2018 232
Zarządzenie nr 15/VIII/2019 231
Zarządzenie nr 07/VIII/2019 227
Zarządzenie nr 32/PF/VIII/2019 226
Zarządzenie nr 117/VIII/2019 225
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 13874
Biuro Rady Miejskiej 1995
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 890
Wykaz adresów e-mail radnych Rady Miejskiej 762
Transmisja obrad i posiedzeń komisji RM 755
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 694
Agata Wilczek 653
Hubert Meronk 623
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 589
Bożena Wierzbicka 577
Adam Grzegorzewski 552
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 549
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 549
Sławomir Stoczyński 541
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 532
Arkadiusz Zewar 525
Bogusław Komosa 520
Ryszard Machałek - I zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 520
Dariusz Zieliński - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 513
Alfreda Konopka 491
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 481
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 479
Aleksandra Kostrzewska 467
Terminarz posiedzeń – czerwiec 2020 r. 462
Anna Borowska 455
Arkadiusz Głowacki 452
Krzysztof Bajkowski 451
IX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 443
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 441
Izabella Wieczorek 425
Andrzej Cieślawski 421
Renata Wieczorek 411
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 410
Katarzyna Młodawska - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (do 18.10.2018 r.) 402
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 398
Irena Śliwka 390
Uchwała nr 26/VIII/3/2018 387
Agata Wilczek - przewodnicząca Rady Miejskiej 386
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 382
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 377
Iwona Siudzińska 372
Uchwała nr 24/VIII/3/2018 372
X sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 364
III sesja Rady Miejskiej 360
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 349
Ignacy Gołębiowski 348
Uchwała nr 25/VIII/3/2018 348
Artur Krasowski 341
Terminarz posiedzeń – styczeń 2020 r. 341
Agnieszka Sobieraj 337
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 8645
Podatek od nieruchomości 3308
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2166
68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 1558
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1547
Gminna Ewidencja Zabytków 1459
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 1335
Niepubliczne przedszkola i żłobki 1333
Symbole gminy 1128
Statut gminy Konstancin-Jeziorna 1101
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 maja 2019 r. 948
Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna 885
Podatek rolny 856
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 775
69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 2 703
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 678
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 640
Podatek od środków transportowych 557
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3 539
Podatek leśny 519
Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku 487
Skład Rady Seniorów 480
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 458
Niepubliczne szkoły podstawowe 454
Uchwały RM dotyczące gospodarki odpadami 444
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 428
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 424
Wyroby zawierające azbest 420
Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ 415
70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie 414
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 407
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin – Jeziorna - etap 2 387
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 377
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 376
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 364
Ważny komunikat: Zmiana numeru konta 362
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia 357
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 352
Niepubliczne punkty przedszkolne 344
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 338
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 335
Ośrodki zdrowia 324
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 306
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 305
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 302
Otwarty konkurs ofert 299
Apteki 296
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 294
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 292
Wykaz firm posiadających zezwolenie burmistrza gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 291
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 9164
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 2025
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 1911
Publiczne Szkoły Podstawowe 1344
Konstanciński Dom Kultury 1259
Gminne przedszkola i żłobek 1225
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 1079
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 919
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 488
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 856
Sołectwo Cieciszew 629
Sołectwo Czarnów 540
Osiedle Mirków 535
Sołectwo Gassy 527
Sołectwo Kawęczyn 493
Sołectwo Bielawa 486
Sołectwo Borowina 469
Sołectwo Słomczyn 394
Sołectwo Habdzin 390
Sołectwo Czernidła 383
Osiedle Grapa 364
Sołectwo Ciszyca 345
Sołectwo Dębówka 324
Sołectwo Parcela 308
Sołectwo Kierszek 307
Sołectwo Turowice 303
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 282
Sołectwo Piaski 275
Sołectwo Obory 263
Sołectwo Kępa Oborska 262
Sołectwo Kępa Okrzewska 259
Sołectwo Łęg 258
Sołectwo Opacz 256
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 244
Sołectwo Kawęczynek 242
Sołectwo Okrzeszyn 218
Sołectwo Obórki 210
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 76
Spotkanie w dn. 16 czerwca 2020 r. 10

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij