W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 63595
Urząd Stanu Cywilnego 19777
Kancelaria 15545
Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy 12162
Kierownictwo urzędu 10942
Wykaz kont urzędu 9313
Wydanie dowodu osobistego 8803
Wydział Planowania Przestrzennego 8532
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 8111
Informacja o przystąpieniu gminy do zakupu węgla 5687
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5673
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów 5264
Wydział Dróg Gminnych 5179
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 4909
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 4800
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4442
Polityka prywatności 3956
Podatek od nieruchomości 3841
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2022 3733
Wybory ławników kadencja 2020-2023 3316
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 3236
Druki wniosków, formularzy i zgłoszeń 2952
Gminne tablice informacyjno-ogłoszeniowe 2818
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2810
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2795
Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL (dla cudzoziemców) 2791
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 2586
Podatek rolny 2549
Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna 2544
Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej 2532
Demontaż, odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych 2490
Dotacja celowa z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na modernizację systemów ogrzewania 2382
Wydział Inwestycji i Remontów 2353
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2342
Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2179
Wydział Finansowy 2133
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego 2102
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2080
Budowa dróg gminnych w Czarnowie 2035
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 1987
Lokalizacja kamer monitoringu miejskiego w Konstancinie-Jeziornie 1956
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 1885
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu mpzp centralnej części terenu wsi Bielawa 1884
Umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 1882
Lokalizacja w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1828
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 1800
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 1798
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Borowina, Kawęczynek i Słomczyn 1643
Zajęcie pasa drogowego 1606
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów, etap II 1483
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 27485
Zastępcy Burmistrza Gminy 3542
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 968
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 866
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 835
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 834
Zarządzenie nr 54/VIII/2020 812
Zarządzenie nr 59/VIII/2020 809
Zarządzenie nr 11/VIII/2020 803
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 783
Zarządzenie nr 197/VIII/2019 771
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 726
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 714
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 692
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 687
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 678
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 675
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 668
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 659
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 659
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 657
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 652
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 639
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 623
Zarządzenie nr 117/VIII/2019 623
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 600
Zarządzenie nr 194/VIII/2019 600
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 599
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 594
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 592
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 591
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 582
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 579
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 572
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 568
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 538
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 536
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 517
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 515
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 510
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 510
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 505
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 489
Zarządzenie nr 17/VIII/2019 487
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 480
Zarządzenie nr 05/VIII/2019 480
Zarządzenie nr 30/VIII/2019 480
Zarządzenie nr 03/VIII/2019 477
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 470
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 469
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 40582
Transmisja obrad i posiedzeń komisji RM 7458
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 3792
Wykaz adresów e-mail i kontaktów telefonicznych radnych Rady Miejskiej 2812
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 1938
Dariusz Zieliński - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 1932
Agata Wilczek 1676
Hubert Meronk 1657
Ryszard Machałek – pierwszy zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 1621
Bożena Wierzbicka 1527
Arkadiusz Zewar 1503
Uchwała nr 890/VII/49/2018 1467
Agnieszka Sobieraj 1449
Adam Grzegorzewski 1388
Dariusz Lipiec – skarbnik gminy Konstancin-Jeziorna 1371
Sławomir Stoczyński 1289
Aleksandra Kostrzewska 1260
Krzysztof Bajkowski 1231
Anna Borowska 1212
Arkadiusz Głowacki 1209
Andrzej Cieślawski 1205
Bogusław Komosa 1153
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 1143
Agata Wilczek - przewodnicząca Rady Miejskiej 1140
Alfreda Konopka 1127
Katarzyna Hampel 1120
Edyta Markiewicz-Brzozowska 1097
Edward Skarżyński 1071
Renata Wieczorek 1025
Katarzyna Ignaczak 1008
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 980
Artur Krasowski 961
Izabella Wieczorek 957
Iwona Siudzińska 927
Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy Konstancina-Jeziorny 925
Katarzyna Młodawska - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (do 18.10.2018 r.) 864
Katarzyna Chiszko 859
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 841
Krzysztof Bajkowski - radny 838
Arkadiusz Zewar - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 834
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 833
Jolanta Urbańska 821
Ignacy Gołębiowski 819
Irena Śliwka 813
XVII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 804
Piotr Wasilewski 803
Paulina Karczmarczyk 751
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 733
Ewa Styś 731
Stanisław Grudzień 729
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 23697
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 11086
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 7595
Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP 6159
Kompetencje i zadania 5706
Gminna Ewidencja Zabytków 5543
68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 5399
Niepubliczne przedszkola i żłobki 4359
Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna 4278
Podatek od nieruchomości 3841
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia 3545
Symbole gminy 3392
69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 2 2804
Podatek rolny 2549
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 2547
Demontaż, odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych 2490
Dotacja celowa z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na modernizację systemów ogrzewania 2382
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 2176
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2114
75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2069
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 1987
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu mpzp centralnej części terenu wsi Bielawa 1884
Prawo pierwokupu nieruchomości 1879
Niepubliczne szkoły podstawowe 1853
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna — etap 4 1811
70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie 1792
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 1744
Statut Gminy Konstancin-Jeziorna 1736
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 1677
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 maja 2019 r. 1627
Ośrodki zdrowia 1613
72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 1 1611
73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1 1602
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 1 czerwca 2020 r. 1577
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 1465
Ważny komunikat: Zmiana numeru konta 1456
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 1426
Prawo pierwokupu nieruchomości 1359
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 1236
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 1185
Prawo pierwokupu nieruchomości 1181
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 1150
Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ 1146
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu mpzp centrum miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej - etap (1 i 2) 1130
Uchwały RM dotyczące gospodarki odpadami 1129
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1113
Skład Rady Seniorów 1085
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Konstancinie-Jeziornie 1084
Konsultacje społeczne dotyczące wariantów koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2) 1026
Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku 1022
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 20506
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 7059
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 5261
Gminne przedszkola i żłobek 4547
Publiczne Szkoły Podstawowe 4173
Konstanciński Dom Kultury 3368
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 3288
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 2811
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 1625
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 2403
Sołectwo Czarnów 1709
Sołectwo Cieciszew 1560
Sołectwo Habdzin 1490
Sołectwo Bielawa 1489
Sołectwo Słomczyn 1361
Sołectwo Kawęczyn 1287
Sołectwo Borowina 1266
Sołectwo Gassy 1240
Sołectwo Ciszyca 1192
Osiedle Mirków 1151
Sołectwo Kierszek 1097
Sołectwo Czernidła 1030
Sołectwo Kawęczynek 915
Sołectwo Opacz 914
Osiedle Grapa 908
Sołectwo Piaski 904
Sołectwo Turowice 885
Sołectwo Dębówka 873
Sołectwo Parcela 873
Sołectwo Kępa Okrzewska 859
Sołectwo Łęg 785
Sołectwo Obory 752
Sołectwo Kępa Oborska 739
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 695
Sołectwo Okrzeszyn 684
Sołectwo Obórki 637
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 547
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 337
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 281
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. 214
Spotkanie w dn. 16 czerwca 2020 r. 190
Spotkanie w dniu 15 czerwca 2021 r. 137