Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 7990
Kancelaria 2861
Kierownictwo urzędu 1263
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 843
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 753
Urząd Stanu Cywilnego 739
Wydział Planowania Przestrzennego 713
Główny specjalista w Dziale Sportu 636
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 608
kontynuację przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 566
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej 551
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej 540
Wykaz kont urzędu 501
remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie 500
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej 498
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 495
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 442
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 436
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 418
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1 etat) 417
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 394
wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych 370
Biuro Rady Miejskiej 369
Sekretarza Gminy 346
przebudowę ulic: Królowej Jadwigi i Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 340
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 337
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 331
Zaproszenie do złożenia oferty 328
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 327
Aplikant w Straży Miejskiej 323
Wydział Finansowy 318
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 303
Polityka prywatności 299
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 296
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 291
Podinspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego 285
Informatyk 273
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 264
Zaproszenie do złożenia oferty 262
Wydział Dróg Gminnych 260
podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego 256
Inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego 253
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 252
Zaproszenie do złożenia oferty 251
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 245
Drugi pisemny przetarg ofertowy 240
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych 235
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 231
Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna 228
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 217
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 2059
Zastępcy Burmistrza Gminy 398
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 196
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 177
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 168
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 162
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 142
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 133
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 104
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 97
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 90
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 86
Zarządzenie nr 30/VIII/2019 84
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 81
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 80
Zarządzenie nr 16/VIII/2019 78
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 76
Zarządzenie nr 07/VIII/2019 75
Zarządzenie nr 20/VIII/2018 75
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 75
Zarządzenie nr 15/VIII/2019 74
Zarządzenie nr 32/PF/VIII/2019 71
Zarządzenie nr 02/VIII/2019 70
Zarządzenie nr 33/VIII/2019 70
Zarządzenie nr 05/VIII/2019 69
Zarządzenie nr 28/VIII/2019 69
Zarządzenie nr 03/VIII/2019 67
Zarządzenie nr 25/VIII/2019 67
Zarządzenie nr 06/VIII/2019 66
Zarządzenie nr 17/VIII/2019 66
Zarządzenie nr 12/VIII/2019 63
Zarządzenie nr 42/VIII/2019 63
Zarządzenie nr 04/VIII/2019 62
Zarządzenie nr 31/VIII/2019 62
Zarządzenie nr 49/VIII/2019 61
Zarządzenie nr 70/VIII/2019 60
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 55
Zarządzenie nr 46/VIII/2019 55
Zarządzenie nr 43/VIII/2019 54
Zarządzenie nr 56/VIII/2019 53
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 52
Zarządzenie nr 27/VIII/2019 51
Zarządzenie nr 50/VIII/2019 51
Zarządzenie nr 40/VIII/2019 50
Zarządzenie nr 08/VIII/2019 49
Zarządzenie nr 29/VIII/2019 49
Zarządzenie nr 47/VIII/2019 49
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 48
Zarządzenie nr 01/VIII/2019 48
Zarządzenie nr 11/VIII/2019 47
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 3063
Biuro Rady Miejskiej 369
Terminarz posiedzeń - styczeń 2019 r. 241
Terminarz posiedzeń - luty 2019 r. 226
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 192
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 179
Uchwała nr 26/VIII/3/2018 163
Uchwała nr 22/VIII/3/2018 139
Uchwała nr 25/VIII/3/2018 139
Uchwała nr 24/VIII/3/2018 137
Uchwała nr 23/VIII/3/2018 133
Sławomir Stoczyński 132
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 122
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 121
Bogusław Komosa 118
III sesja Rady Miejskiej 115
Terminarz posiedzeń - marzec 2019 r. 115
Anna Borowska 110
Adam Grzegorzewski 108
Agata Wilczek 106
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 100
Irena Śliwka 97
Arkadiusz Zewar 95
Hubert Meronk 94
Ignacy Gołębiowski 93
Andrzej Cieślawski 92
Uchwała nr 39/VIII/4/2019 91
Arkadiusz Głowacki 88
Uchwała nr 44/VIII/4/2019 86
Włodzimierz Wojdak 85
Renata Wieczorek 84
Alfreda Konopka 83
Bożena Wierzbicka 83
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 82
Interpelacja w sprawie przebudowy budynku KDK w Mirkowie na cele Muzeum Wycinanki Polskiej. 78
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu przejazdu ciągników siodłowych z naczepami na drogach w Okrzeszynie, Kępie Oborskiej, Obórkach, Ciszycy, Opaczy, Bielawie i Habdzinie. 77
Iwona Siudzińska 76
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 75
Krzysztof Bajkowski 72
Piotr Wasilewski 71
Uchwała nr 36/VIII/4/2019 71
Uchwała nr 43/VIII/4/2019 71
IV sesja Rady Miejskiej 70
Uchwała nr 35/VIII/4/2019 70
Uchwała nr 37/VIII/4/2019 70
Uchwała nr 42/VIII/4/2019 69
Izabella Wieczorek 68
Uchwała nr 40/VIII/4/2019 67
Uchwała nr 38/VIII/4/2019 66
Uchwała nr 41/VIII/4/2019 65
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 2465
Podatek od nieruchomości 659
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 241
Niepubliczne przedszkola i żłobki 236
Statut gminy Konstancin-Jeziorna 233
Symbole gminy 232
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 158
Podatek rolny 152
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 133
Podatek leśny 133
Gminna Ewidencja Zabytków 123
Uchwały RM dotyczące gospodarki odpadami 116
Podatek od środków transportowych 107
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 101
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania 101
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 99
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 94
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 90
Wyroby zawierające azbest 87
Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie podjęcia konsultacji 87
Niepubliczne szkoły podstawowe 85
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 84
Niepubliczne punkty przedszkolne 81
Otwarty konkurs ofert 78
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 77
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 76
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 70
Ośrodki zdrowia 68
Wykaz firm posiadających zezwolenie burmistrza gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 66
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 64
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 64
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 64
Rejestr działalności regulowanej 63
Wykaz punktów zbierania zużytych baterii 60
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 59
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 57
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 56
Apteki 54
Wykaz punktów zbierania przeterminowanych leków 54
Podstawowe kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2018 52
Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 51
Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2030 50
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 49
Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 47
Kompetencje i zadania 47
Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ 47
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji 47
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna lata 2012-2032 44
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 43
Raport o stanie gminy Konstancin-Jeziorna 43
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 2443
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 336
Konstanciński Dom Kultury 310
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 294
Publiczne Szkoły Podstawowe 258
Gminne przedszkola i żłobek 252
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 202
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 171
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 61
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 382
Sołectwo Borowina 119
Sołectwo Cieciszew 117
Sołectwo Czarnów 113
Sołectwo Bielawa 107
Sołectwo Kawęczyn 105
Osiedle Mirków 98
Sołectwo Ciszyca 97
Sołectwo Gassy 94
Sołectwo Habdzin 90
Sołectwo Czernidła 86
Sołectwo Dębówka 79
Sołectwo Słomczyn 72
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 65
Osiedle Grapa 62
Sołectwo Parcela 60
Sołectwo Turowice 59
Sołectwo Piaski 57
Sołectwo Kępa Okrzewska 54
Sołectwo Łęg 54
Sołectwo Kawęczynek 53
Sołectwo Kierszek 53
Sołectwo Okrzeszyn 53
Sołectwo Opacz 53
Sołectwo Obory 52
Sołectwo Kępa Oborska 51
Sołectwo Obórki 51
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 25
Harmonogram spotkań z burmistrzem gminy 3

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij