Loading...

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 21979
Kancelaria 9664
Kierownictwo urzędu 3371
Urząd Stanu Cywilnego 2558
Wydział Planowania Przestrzennego 1884
Wykaz kont urzędu 1862
Biuro Rady Miejskiej 1616
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 1511
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1354
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej 1324
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1228
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Borowina, Kawęczynek i Słomczyn 1213
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej 1190
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 1175
Polityka prywatności 1155
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 1129
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 1126
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1069
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1058
Wydział Finansowy 1003
zakup licencji i wdrożenie oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz szkoleń w ramach projektu pn.: „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna" 1003
Wydział Dróg Gminnych 977
Główny specjalista w Dziale Sportu 968
kontynuację przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 930
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 925
Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia 891
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 883
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 844
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 842
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 832
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej 822
Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia 816
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 814
Wybory ławników kadencja 2020-2023 806
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 790
remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie 773
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 766
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 753
Wydział Inwestycji i Remontów 753
Aplikant w Straży Miejskiej 737
Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego 730
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 724
Wydanie dowodu osobistego 724
Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym 719
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów, etap II 695
Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 693
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 689
Budowa dróg gminnych w Czarnowie 668
przebudowę ulic: Królowej Jadwigi i Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 654
Informatyk 648
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 6002
Zastępcy Burmistrza Gminy 1043
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 455
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 424
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 389
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 354
Zarządzenie nr 194/VIII/2019 353
Zarządzenie nr 197/VIII/2019 342
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 313
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 309
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 305
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 299
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 296
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 287
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 280
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 280
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 279
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 272
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 270
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 264
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 263
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 259
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 250
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 235
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 234
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 223
Zarządzenie nr 30/VIII/2019 221
Zarządzenie nr 03/VIII/2019 219
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 215
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 212
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 211
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 207
Zarządzenie nr 02/VIII/2019 206
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 205
Zarządzenie nr 28/VIII/2019 205
Zarządzenie nr 70/VIII/2019 205
Zarządzenie nr 06/VIII/2019 204
Zarządzenie nr 15/VIII/2019 204
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 201
Zarządzenie nr 05/VIII/2019 201
Zarządzenie nr 16/VIII/2019 199
Zarządzenie nr 20/VIII/2018 199
Zarządzenie nr 07/VIII/2019 195
Zarządzenie nr 32/PF/VIII/2019 195
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 192
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 192
Zarządzenie nr 12/VIII/2019 192
Zarządzenie nr 31/VIII/2019 189
Zarządzenie nr 25/VIII/2019 188
Zarządzenie nr 33/VIII/2019 187
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 10726
Biuro Rady Miejskiej 1616
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 639
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 517
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 514
Agata Wilczek 506
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 505
Hubert Meronk 492
Wykaz adresów e-mail radnych Rady Miejskiej 485
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 481
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 465
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 443
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 442
Adam Grzegorzewski 428
Bożena Wierzbicka 413
Sławomir Stoczyński 410
IX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 406
Alfreda Konopka 405
Bogusław Komosa 403
Ryszard Machałek - I zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 400
Arkadiusz Zewar 364
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 364
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 361
Dariusz Zieliński - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 359
Uchwała nr 26/VIII/3/2018 353
Aleksandra Kostrzewska 352
Anna Borowska 349
Arkadiusz Głowacki 348
Katarzyna Młodawska - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (do 18.10.2018 r.) 336
Uchwała nr 24/VIII/3/2018 333
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 329
Krzysztof Bajkowski 328
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 325
Izabella Wieczorek 321
Irena Śliwka 320
Uchwała nr 25/VIII/3/2018 316
Andrzej Cieślawski 315
III sesja Rady Miejskiej 312
Iwona Siudzińska 309
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 306
Renata Wieczorek 294
Terminarz posiedzeń – styczeń 2020 r. 291
Ignacy Gołębiowski 278
X sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 277
Agata Wilczek - przewodnicząca Rady Miejskiej 276
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 276
Uchwała nr 22/VIII/3/2018 273
Uchwała nr 23/VIII/3/2018 271
Uchwała nr 62/VIII/5/2019 265
V sesja Rady Miejskiej 263
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 6651
Podatek od nieruchomości 2417
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 1548
Gminna Ewidencja Zabytków 1081
68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 1024
Niepubliczne przedszkola i żłobki 1009
Symbole gminy 858
Statut gminy Konstancin-Jeziorna 857
Podatek rolny 645
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 maja 2019 r. 551
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 535
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 523
Podatek od środków transportowych 452
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3 442
Podatek leśny 441
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 440
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 436
Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna 434
Skład Rady Seniorów 397
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 370
Niepubliczne szkoły podstawowe 354
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 338
Uchwały RM dotyczące gospodarki odpadami 335
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 332
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin – Jeziorna - etap 2 319
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 319
Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku 302
Wyroby zawierające azbest 298
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 297
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 296
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 295
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 282
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 272
Niepubliczne punkty przedszkolne 271
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 270
Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ 270
69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 2 268
Ośrodki zdrowia 262
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 256
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 255
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 251
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 244
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania 243
Otwarty konkurs ofert 242
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 240
Wykaz firm posiadających zezwolenie burmistrza gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 237
Rejestr działalności regulowanej 228
Apteki 224
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 223
Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 221
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 7297
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 1422
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 1238
Publiczne Szkoły Podstawowe 1052
Konstanciński Dom Kultury 986
Gminne przedszkola i żłobek 901
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 737
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 645
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 332
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego 45
Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej 35
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 763
Sołectwo Cieciszew 503
Harmonogram spotkań z burmistrzem gminy 437
Sołectwo Czarnów 417
Osiedle Mirków 414
Sołectwo Kawęczyn 399
Sołectwo Gassy 389
Sołectwo Borowina 377
Sołectwo Bielawa 376
Sołectwo Czernidła 315
Sołectwo Habdzin 308
Sołectwo Słomczyn 306
Sołectwo Ciszyca 275
Sołectwo Dębówka 247
Sołectwo Turowice 244
Osiedle Grapa 243
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 240
Sołectwo Kierszek 230
Sołectwo Parcela 230
Sołectwo Piaski 216
Sołectwo Kępa Oborska 210
Sołectwo Kępa Okrzewska 209
Sołectwo Obory 207
Sołectwo Opacz 204
Sołectwo Łęg 200
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 194
Sołectwo Kawęczynek 190
Sołectwo Obórki 174
Sołectwo Okrzeszyn 172
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 16

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij