Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.11.-1

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 2168
Kancelaria 828
Kierownictwo urzędu 452
Wydział Planowania Przestrzennego 366
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 351
Główny specjalista w Dziale Sportu 318
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 312
Urząd Stanu Cywilnego 216
Sekretarza Gminy 179
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 176
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 139
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 139
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 136
Wykaz kont urzędu 128
Biuro Rady Miejskiej 124
Inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego 122
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych 122
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1 etat) 116
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 116
Wydział Finansowy 113
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 104
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 102
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 100
Projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok 99
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 97
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 95
Podinspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego 94
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 92
Polityka prywatności 91
Wydział Dróg Gminnych 91
Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna 87
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 85
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 84
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 76
Podatek od nieruchomości 73
Zaproszenie do złożenia oferty 71
Wydział Inwestycji i Remontów 70
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości nr 1/2019, nr 2/2019 67
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 67
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 61
Zaproszenie do złożenia oferty 58
ul. Letnia 14 (dz. ew. 46 obręb 03-04) 51
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 50
ul. Grodzka 17 (dz. ew nr 24 obręb 03-02) 49
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 48
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 47
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 46
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 42
Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej 40
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 725
Zastępcy Burmistrza Gminy 160
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 100
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 92
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 83
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 61
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 50
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 47
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 46
Zarządzenie nr 16/VIII/2019 44
Zarządzenie nr 07/VIII/2019 38
Zarządzenie nr 15/VIII/2019 36
Zarządzenie nr 05/VIII/2019 34
Zarządzenie nr 06/VIII/2019 33
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 33
Zarządzenie nr 02/VIII/2019 32
Zarządzenie nr 17/VIII/2019 32
Zarządzenie nr 03/VIII/2019 31
Zarządzenie nr 04/VIII/2019 30
Zarządzenie nr 12/VIII/2019 26
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 23
Zarządzenie nr 20/VIII/2018 23
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 18
Zarządzenie nr 01/VIII/2019 17
Zarządzenie nr 11/VIII/2019 17
Zarządzenie nr 08/VIII/2019 16
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 15
Zarządzenie nr 18/VIII/2018 15
Zarządzenie nr 30/VIII/2018 15
Zarządzenie nr 10/VIII/2019 14
Zarządzenie nr 24/VIII/2018 14
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 14
Zarządzenie nr 1/VIII/2018 12
Zarządzenie nr 21/PF/VIII/2018 12
Zarządzenie nr 22/VIII/2018 12
Zarządzenie nr 27/VIII/2018 12
Zarządzenie nr 13/VIII/2018 11
Zarządzenie nr 17/VIII/2018 11
Zarządzenie nr 20/VIII/2018 11
Zarządzenie nr 8/VIII/2018 11
Zarządzenie nr 11/VIII/2018 10
Zarządzenie nr 12/VIII/2018 10
Zarządzenie nr 16/VIII/2018 10
Zarządzenie nr 19/VIII/2018 10
Zarządzenie nr 2/VIII/2018 10
Zarządzenie nr 23/VIII/2018 10
Zarządzenie nr 25/VIII/2018 10
Zarządzenie nr 26/VIII/2018 10
Zarządzenie nr 28/VIII/2018 10
Zarządzenie nr 5/VIII/2018 10
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 928
Terminarz posiedzeń - styczeń 2019 r. 179
Biuro Rady Miejskiej 124
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 66
Uchwała nr 26/VIII/3/2018 64
III sesja Rady Miejskiej 59
Uchwała nr 25/VIII/3/2018 56
Uchwała nr 22/VIII/3/2018 50
Uchwała nr 24/VIII/3/2018 48
Uchwała nr 23/VIII/3/2018 47
Sławomir Stoczyński 46
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 37
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu przejazdu ciągników siodłowych z naczepami na drogach w Okrzeszynie, Kępie Oborskiej, Obórkach, Ciszycy, Opaczy, Bielawie i Habdzinie. 35
Renata Wieczorek 35
Bogusław Komosa 33
Hubert Meronk 33
Agata Wilczek 32
Adam Grzegorzewski 29
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 27
Andrzej Cieślawski 26
Anna Borowska 26
Arkadiusz Zewar 26
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 26
Protokół nr 50/2018 26
Arkadiusz Głowacki 25
Iwona Siudzińska 25
Piotr Wasilewski 25
Alfreda Konopka 24
Irena Śliwka 24
Włodzimierz Wojdak 24
Krzysztof Bajkowski 23
Uchwała nr 08/VIII/3/2018 23
Bożena Wierzbicka 22
Ignacy Gołębiowski 22
Protokół nr 1/2018 21
Aleksandra Kostrzewska - przewodnicząca Rady Miejskiej 20
I sesja Rady Miejskiej 20
Izabella Wieczorek 20
Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych 20
Protokół nr 49/2018 20
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 19
Uchwała nr 19/VIII/3/2018 19
II sesja Rady Miejskiej 18
Komisja Rewizyjna 17
Renata Dąbrowska 16
Uchwała nr 21/VIII/3/2018 16
Hubert Meronk - radny 15
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej 15
Uchwała nr 05/VIII/2/2018 15
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 13
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 737
Podatek od nieruchomości 264
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 80
Symbole gminy 74
Niepubliczne przedszkola i żłobki 72
Podatek rolny 63
Statut gminy Konstancin-Jeziorna 58
Podatek leśny 54
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 48
Uchwały RM dotyczące gospodarki odpadami 44
Podatek od środków transportowych 41
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 39
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 35
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 35
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 28
Wyroby zawierające azbest 26
Ośrodki zdrowia 25
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 24
Podstawowe kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2018 22
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 21
Niepubliczne szkoły podstawowe 21
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 20
Niepubliczne punkty przedszkolne 20
Wykaz punktów zbierania zużytych baterii 19
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 17
Apteki 16
Kompetencje i zadania 15
Rejestr działalności regulowanej 15
Wykaz firm posiadających zezwolenie burmistrza gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 15
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 15
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 14
Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 13
Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2030 13
Raport o stanie gminy Konstancin-Jeziorna 12
Wykaz punktów zbierania przeterminowanych leków 12
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 11
Cele i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych 10
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna lata 2012-2032 10
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 10
Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ 9
Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 8
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 717
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 113
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 102
Konstanciński Dom Kultury 93
Gminne przedszkola i żłobek 81
Publiczne Szkoły Podstawowe 79
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 77
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 65
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 14
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sołectwo Cieciszew 41
Sołectwo Borowina 32
Sołectwo Czarnów 31
Sołectwo Gassy 31
Sołectwo Dębówka 26
Sołectwo Bielawa 24
Sołectwo Ciszyca 24
Sołectwo Habdzin 23
Sołectwo Kawęczyn 23
Sołectwo Czernidła 21
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 21
Sołectwo Słomczyn 15
Sołectwo Opacz 14
Sołectwo Parcela 14
Sołectwo Piaski 14
Osiedle Mirków 13
Sołectwo Kępa Okrzewska 13
Sołectwo Obory 13
Sołectwo Turowice 13
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 13
Osiedle Grapa 12
Sołectwo Kawęczynek 12
Sołectwo Kępa Oborska 12
Sołectwo Kierszek 12
Sołectwo Obórki 12
Sołectwo Okrzeszyn 12
Sołectwo Łęg 11

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij