Loading...

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 23553
Kancelaria 10609
Kierownictwo urzędu 3655
Urząd Stanu Cywilnego 2845
Wykaz kont urzędu 2122
Wydział Planowania Przestrzennego 2015
Biuro Rady Miejskiej 1723
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 1669
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1462
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej 1366
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1324
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Borowina, Kawęczynek i Słomczyn 1281
Polityka prywatności 1249
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 1220
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej 1203
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1191
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 1148
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 1147
Budowa dróg gminnych w Czarnowie 1136
Wydział Finansowy 1118
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1077
Wydział Dróg Gminnych 1066
zakup licencji i wdrożenie oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz szkoleń w ramach projektu pn.: „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna" 1031
Główny specjalista w Dziale Sportu 1001
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 988
Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia 983
kontynuację przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 952
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 949
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 909
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 896
Wybory ławników kadencja 2020-2023 891
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 881
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 879
Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia 849
Wydanie dowodu osobistego 848
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 842
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej 841
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 829
Wydział Inwestycji i Remontów 823
remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie 795
Aplikant w Straży Miejskiej 771
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 770
Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego 751
Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym 741
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów, etap II 736
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 736
Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 705
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 703
Podatek od nieruchomości 684
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów 677
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 6486
Zastępcy Burmistrza Gminy 1098
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 475
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 438
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 409
Zarządzenie nr 197/VIII/2019 374
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 371
Zarządzenie nr 194/VIII/2019 365
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 326
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 320
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 318
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 317
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 310
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 306
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 301
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 299
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 298
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 290
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 283
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 279
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 276
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 275
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 272
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 249
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 240
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 233
Zarządzenie nr 30/VIII/2019 232
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 230
Zarządzenie nr 03/VIII/2019 226
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 223
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 223
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 219
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 216
Zarządzenie nr 28/VIII/2019 215
Zarządzenie nr 02/VIII/2019 214
Zarządzenie nr 05/VIII/2019 214
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 214
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 213
Zarządzenie nr 70/VIII/2019 212
Zarządzenie nr 06/VIII/2019 211
Zarządzenie nr 20/VIII/2018 211
Zarządzenie nr 15/VIII/2019 210
Zarządzenie nr 16/VIII/2019 207
Zarządzenie nr 32/PF/VIII/2019 205
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 204
Zarządzenie nr 07/VIII/2019 202
Zarządzenie nr 12/VIII/2019 202
Zarządzenie nr 31/VIII/2019 199
Zarządzenie nr 33/VIII/2019 199
Zarządzenie nr 25/VIII/2019 198
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 11460
Biuro Rady Miejskiej 1723
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 684
Wykaz adresów e-mail radnych Rady Miejskiej 573
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 553
Agata Wilczek 538
Hubert Meronk 530
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 530
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 519
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 495
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 493
Bożena Wierzbicka 468
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 457
Adam Grzegorzewski 455
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 454
Sławomir Stoczyński 446
Bogusław Komosa 440
Alfreda Konopka 423
Ryszard Machałek - I zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 421
Arkadiusz Zewar 420
IX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 420
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 387
Dariusz Zieliński - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 385
Arkadiusz Głowacki 377
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 376
Aleksandra Kostrzewska 374
Anna Borowska 374
Krzysztof Bajkowski 362
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 362
Uchwała nr 26/VIII/3/2018 361
Andrzej Cieślawski 350
Katarzyna Młodawska - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (do 18.10.2018 r.) 349
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 342
Uchwała nr 24/VIII/3/2018 340
Izabella Wieczorek 339
Irena Śliwka 334
III sesja Rady Miejskiej 331
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 329
Uchwała nr 25/VIII/3/2018 323
Renata Wieczorek 322
Iwona Siudzińska 319
X sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 313
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 310
Terminarz posiedzeń – styczeń 2020 r. 308
Agata Wilczek - przewodnicząca Rady Miejskiej 306
Terminarz posiedzeń – luty 2020 r. 294
Ignacy Gołębiowski 291
V sesja Rady Miejskiej 286
Uchwała nr 22/VIII/3/2018 285
Uchwała nr 23/VIII/3/2018 280
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 7164
Podatek od nieruchomości 2767
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 1752
68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 1245
Gminna Ewidencja Zabytków 1162
Niepubliczne przedszkola i żłobki 1107
Statut gminy Konstancin-Jeziorna 925
Symbole gminy 925
Podatek rolny 726
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 maja 2019 r. 686
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 621
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 586
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 573
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 504
Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna 501
Podatek od środków transportowych 483
Podatek leśny 466
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3 466
Skład Rady Seniorów 423
69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 2 410
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 406
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 401
Niepubliczne szkoły podstawowe 376
Uchwały RM dotyczące gospodarki odpadami 363
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 359
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 353
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin – Jeziorna - etap 2 343
Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku 342
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 337
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 337
Wyroby zawierające azbest 329
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 314
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 312
Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ 305
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 300
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 296
Niepubliczne punkty przedszkolne 285
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 282
Ośrodki zdrowia 278
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2019-2020 277
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 273
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 267
Otwarty konkurs ofert 259
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 258
Ważny komunikat: Zmiana numeru konta 256
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 254
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania 254
Wykaz firm posiadających zezwolenie burmistrza gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 254
Apteki 244
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 241
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 7791
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 1576
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 1508
Publiczne Szkoły Podstawowe 1149
Konstanciński Dom Kultury 1069
Gminne przedszkola i żłobek 997
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 823
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 727
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 393
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 792
Sołectwo Cieciszew 540
Harmonogram spotkań z burmistrzem gminy 486
Sołectwo Czarnów 450
Osiedle Mirków 449
Sołectwo Kawęczyn 421
Sołectwo Gassy 415
Sołectwo Borowina 407
Sołectwo Bielawa 394
Sołectwo Słomczyn 331
Sołectwo Czernidła 329
Sołectwo Habdzin 327
Sołectwo Ciszyca 291
Osiedle Grapa 274
Sołectwo Parcela 271
Sołectwo Dębówka 269
Sołectwo Turowice 254
Sołectwo Kierszek 249
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 248
Sołectwo Piaski 230
Sołectwo Kępa Oborska 223
Sołectwo Opacz 222
Sołectwo Obory 220
Sołectwo Kępa Okrzewska 219
Sołectwo Łęg 212
Sołectwo Kawęczynek 206
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 206
Sołectwo Okrzeszyn 184
Sołectwo Obórki 183
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 39

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij