Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 11596
Kancelaria 4290
Kierownictwo urzędu 1652
Urząd Stanu Cywilnego 1022
Wydział Planowania Przestrzennego 994
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej 899
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 898
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 883
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej 779
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 726
kontynuację przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 699
Główny specjalista w Dziale Sportu 693
Wykaz kont urzędu 648
Biuro Rady Miejskiej 633
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej 606
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 602
remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie 579
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 558
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 546
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 526
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 497
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 487
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 477
Polityka prywatności 473
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 466
Wydział Finansowy 460
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1 etat) 459
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 455
Aplikant w Straży Miejskiej 439
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 423
wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych 423
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 403
przebudowę ulic: Królowej Jadwigi i Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 402
Zaproszenie do złożenia oferty 400
Informatyk 399
Sekretarza Gminy 398
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 386
Wydział Dróg Gminnych 372
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 360
ZP.271.11.2019 348
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 324
Podinspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego 320
Zaproszenie do złożenia oferty 318
remont wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku. Część I – Remont w zakresie ulic: Kościelnej, Środkowej. Część II - Remont w zakresie ulic: Potulickich, Żółkiewskiego. 317
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 314
Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna 295
Zaproszenie do złożenia oferty 294
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 293
Drugi pisemny przetarg ofertowy 292
Wydział Inwestycji i Remontów 290
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 2872
Zastępcy Burmistrza Gminy 500
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 242
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 233
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 201
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 193
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 173
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 159
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 138
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 137
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 122
Zarządzenie nr 30/VIII/2019 109
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 108
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 105
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 101
Zarządzenie nr 16/VIII/2019 101
Zarządzenie nr 15/VIII/2019 100
Zarządzenie nr 03/VIII/2019 98
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 98
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 98
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 96
Zarządzenie nr 20/VIII/2018 96
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 95
Zarządzenie nr 05/VIII/2019 94
Zarządzenie nr 02/VIII/2019 93
Zarządzenie nr 06/VIII/2019 93
Zarządzenie nr 07/VIII/2019 93
Zarządzenie nr 28/VIII/2019 92
Zarządzenie nr 33/VIII/2019 92
Zarządzenie nr 32/PF/VIII/2019 90
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 89
Zarządzenie nr 17/VIII/2019 89
Zarządzenie nr 25/VIII/2019 86
Zarządzenie nr 31/VIII/2019 86
Zarządzenie nr 42/VIII/2019 86
Zarządzenie nr 04/VIII/2019 85
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 85
Zarządzenie nr 12/VIII/2019 84
Zarządzenie nr 49/VIII/2019 84
Zarządzenie nr 70/VIII/2019 82
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 80
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 79
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 76
Zarządzenie nr 40/VIII/2019 76
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 74
Zarządzenie nr 27/VIII/2019 74
Zarządzenie nr 29/VIII/2019 74
Zarządzenie nr 43/VIII/2019 73
Zarządzenie nr 46/VIII/2019 72
Zarządzenie nr 50/VIII/2019 72
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 4872
Biuro Rady Miejskiej 633
Terminarz posiedzeń - styczeń 2019 r. 349
Terminarz posiedzeń - luty 2019 r. 344
Terminarz posiedzeń - kwiecień 2019 r. 294
Terminarz posiedzeń - marzec 2019 r. 264
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 249
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 233
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 226
Terminarz posiedzeń - maj 2019 r. 223
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 219
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 218
Uchwała nr 26/VIII/3/2018 210
Agata Wilczek 195
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 193
Sławomir Stoczyński 179
Adam Grzegorzewski 176
Uchwała nr 25/VIII/3/2018 174
Bogusław Komosa 168
Uchwała nr 22/VIII/3/2018 167
Uchwała nr 24/VIII/3/2018 164
Uchwała nr 23/VIII/3/2018 161
Anna Borowska 155
III sesja Rady Miejskiej 147
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 145
Irena Śliwka 142
Arkadiusz Głowacki 141
Andrzej Cieślawski 140
Arkadiusz Zewar 139
Hubert Meronk 134
Ignacy Gołębiowski 128
Bożena Wierzbicka 127
Wykaz adresów e-mail radnych Rady Miejskiej 127
Alfreda Konopka 125
Uchwała nr 39/VIII/4/2019 123
Renata Wieczorek 122
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 120
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 120
Włodzimierz Wojdak 119
Iwona Siudzińska 116
Uchwała nr 44/VIII/4/2019 114
Izabella Wieczorek 109
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 109
Krzysztof Bajkowski 108
Uchwała nr 62/VIII/5/2019 108
Piotr Wasilewski 107
Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy Konstancina-Jeziorny 102
Uchwała nr 43/VIII/4/2019 102
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 102
Aleksandra Kostrzewska 101
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 3444
Podatek od nieruchomości 835
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 383
Symbole gminy 328
Niepubliczne przedszkola i żłobki 307
Statut gminy Konstancin-Jeziorna 302
Gminna Ewidencja Zabytków 243
Podatek rolny 201
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 179
Podatek leśny 165
Druki wniosków, formularzy i zgłoszeń 163
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 160
Skład obwodowych komisji wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna 159
Podatek od środków transportowych 152
Uchwały RM dotyczące gospodarki odpadami 152
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 149
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3 135
Wyroby zawierające azbest 131
Niepubliczne szkoły podstawowe 127
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 127
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania 126
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 124
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 122
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 121
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 119
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 115
Niepubliczne punkty przedszkolne 115
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 112
Skład Rady Seniorów 110
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 109
Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie podjęcia konsultacji 109
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 107
Otwarty konkurs ofert 104
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 98
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 98
Wykaz firm posiadających zezwolenie burmistrza gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 96
Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 94
Ośrodki zdrowia 93
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 91
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 91
Rejestr działalności regulowanej 90
Terminarze polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019 89
Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 85
Wykaz punktów zbierania zużytych baterii 82
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 82
Apteki 81
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 80
Podstawowe kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2018 77
Wykaz punktów zbierania przeterminowanych leków 74
Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 73
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 3601
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 475
Konstanciński Dom Kultury 400
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 399
Publiczne Szkoły Podstawowe 389
Gminne przedszkola i żłobek 348
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 265
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 226
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 86
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 460
Sołectwo Borowina 163
Sołectwo Cieciszew 163
Sołectwo Bielawa 158
Osiedle Mirków 157
Sołectwo Czarnów 152
Sołectwo Kawęczyn 140
Sołectwo Gassy 133
Sołectwo Ciszyca 132
Sołectwo Habdzin 120
Sołectwo Czernidła 115
Sołectwo Dębówka 107
Sołectwo Słomczyn 103
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 96
Osiedle Grapa 90
Sołectwo Parcela 87
Sołectwo Piaski 84
Sołectwo Turowice 84
Sołectwo Kierszek 80
Sołectwo Opacz 76
Sołectwo Kępa Okrzewska 74
Sołectwo Łęg 73
Sołectwo Obory 73
Sołectwo Obórki 73
Sołectwo Kawęczynek 72
Sołectwo Kępa Oborska 71
Sołectwo Okrzeszyn 70
Harmonogram spotkań z burmistrzem gminy 68
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 55

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij