Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 14417
Kancelaria 5565
Kierownictwo urzędu 2021
Urząd Stanu Cywilnego 1264
Wydział Planowania Przestrzennego 1203
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej 1071
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej 1028
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 942
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 933
Biuro Rady Miejskiej 898
Wykaz kont urzędu 829
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 809
kontynuację przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 745
Główny specjalista w Dziale Sportu 739
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 724
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 675
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 668
Polityka prywatności 655
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej 654
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 627
remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie 619
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 607
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 583
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 566
Wydział Finansowy 562
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 559
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 516
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 501
Aplikant w Straży Miejskiej 494
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1 etat) 492
Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego 488
Informatyk 486
Wydział Dróg Gminnych 480
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 470
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 469
wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych 457
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 453
przebudowę ulic: Królowej Jadwigi i Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 453
Zaproszenie do złożenia oferty 452
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 448
Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 442
Sekretarza Gminy 436
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 433
ZP.271.11.2019 407
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 393
remont wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku. Część I – Remont w zakresie ulic: Kościelnej, Środkowej. Część II - Remont w zakresie ulic: Potulickich, Żółkiewskiego. 386
Wydział Inwestycji i Remontów 383
Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna 371
Zaproszenie do złożenia oferty 356
Skład obwodowych komisji wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna 355
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 3551
Zastępcy Burmistrza Gminy 611
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 291
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 281
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 250
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 220
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 212
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 182
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 182
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 177
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 164
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 142
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 137
Zarządzenie nr 30/VIII/2019 136
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 134
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 132
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 130
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 130
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 130
Zarządzenie nr 03/VIII/2019 128
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 126
Zarządzenie nr 15/VIII/2019 125
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 124
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 124
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 123
Zarządzenie nr 16/VIII/2019 122
Zarządzenie nr 20/VIII/2018 121
Zarządzenie nr 02/VIII/2019 120
Zarządzenie nr 05/VIII/2019 120
Zarządzenie nr 06/VIII/2019 120
Zarządzenie nr 07/VIII/2019 119
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 119
Zarządzenie nr 28/VIII/2019 118
Zarządzenie nr 33/VIII/2019 118
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 117
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 114
Zarządzenie nr 31/VIII/2019 113
Zarządzenie nr 32/PF/VIII/2019 113
Zarządzenie nr 17/VIII/2019 111
Zarządzenie nr 25/VIII/2019 110
Zarządzenie nr 70/VIII/2019 109
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 108
Zarządzenie nr 04/VIII/2019 108
Zarządzenie nr 12/VIII/2019 107
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 106
Zarządzenie nr 42/VIII/2019 105
Zarządzenie nr 49/VIII/2019 105
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 102
Zarządzenie nr 40/VIII/2019 100
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 99
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 6463
Biuro Rady Miejskiej 898
Terminarz posiedzeń - styczeń 2019 r. 473
Terminarz posiedzeń - luty 2019 r. 470
Terminarz posiedzeń - kwiecień 2019 r. 422
Terminarz posiedzeń - maj 2019 r. 410
Terminarz posiedzeń - marzec 2019 r. 383
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 373
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 365
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 353
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 290
Agata Wilczek 275
Terminarz posiedzeń - czerwiec 2019 r. 274
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 273
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 254
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 252
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 245
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 243
Uchwała nr 26/VIII/3/2018 243
Adam Grzegorzewski 241
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 225
Wykaz adresów e-mail radnych Rady Miejskiej 224
Bogusław Komosa 219
Sławomir Stoczyński 219
Uchwała nr 24/VIII/3/2018 215
Uchwała nr 25/VIII/3/2018 213
Anna Borowska 198
Uchwała nr 22/VIII/3/2018 195
Uchwała nr 23/VIII/3/2018 194
Arkadiusz Głowacki 193
IX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 190
Arkadiusz Zewar 189
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 187
Iwona Siudzińska 186
Bożena Wierzbicka 182
Andrzej Cieślawski 181
Hubert Meronk 178
Irena Śliwka 178
III sesja Rady Miejskiej 177
Ryszard Machałek - I zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 177
Alfreda Konopka 175
Aleksandra Kostrzewska 172
Uchwała nr 62/VIII/5/2019 171
Renata Wieczorek 162
Ignacy Gołębiowski 159
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 158
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 155
Uchwała nr 39/VIII/4/2019 152
V sesja Rady Miejskiej 152
Izabella Wieczorek 149
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 4246
Podatek od nieruchomości 1009
67) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 491
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 455
Symbole gminy 407
Gminna Ewidencja Zabytków 405
Niepubliczne przedszkola i żłobki 399
Statut gminy Konstancin-Jeziorna 376
Skład obwodowych komisji wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna 355
Druki wniosków, formularzy i zgłoszeń 295
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 289
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3 266
Podatek rolny 258
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I o zarejestrowanych listach kandydatów 254
Podatek leśny 223
Podatek od środków transportowych 208
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 207
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 204
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 198
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 188
Uchwały RM dotyczące gospodarki odpadami 188
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 186
Uchwała Nr 3 OKW Nr 18 w sprawie godziny otwarcia lokalu wyborczego 182
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 175
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 174
Wyroby zawierające azbest 172
Niepubliczne szkoły podstawowe 169
Skład Rady Seniorów 164
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin – Jeziorna - etap 2 158
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 158
Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku 157
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 153
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 150
Niepubliczne punkty przedszkolne 146
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania 145
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 144
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 143
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 140
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 139
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 137
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych od Nr 10 do Nr 22 136
Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie podjęcia konsultacji 134
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości 127
Otwarty konkurs ofert 126
Ośrodki zdrowia 125
Wykaz firm posiadających zezwolenie burmistrza gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 123
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 122
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 120
Rejestr działalności regulowanej 116
Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 115
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 4711
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 714
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 534
Konstanciński Dom Kultury 511
Publiczne Szkoły Podstawowe 485
Gminne przedszkola i żłobek 434
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 332
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 279
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 112
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 523
Sołectwo Borowina 206
Sołectwo Bielawa 205
Sołectwo Cieciszew 204
Osiedle Mirków 191
Sołectwo Czarnów 190
Sołectwo Kawęczyn 189
Sołectwo Gassy 167
Sołectwo Ciszyca 160
Sołectwo Habdzin 151
Sołectwo Czernidła 147
Sołectwo Dębówka 139
Sołectwo Słomczyn 135
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 122
Sołectwo Turowice 120
Harmonogram spotkań z burmistrzem gminy 119
Sołectwo Parcela 119
Sołectwo Piaski 112
Sołectwo Kierszek 111
Osiedle Grapa 110
Sołectwo Opacz 107
Sołectwo Kępa Oborska 103
Sołectwo Łęg 101
Sołectwo Kępa Okrzewska 99
Sołectwo Obory 97
Sołectwo Kawęczynek 95
Sołectwo Obórki 94
Sołectwo Okrzeszyn 91
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 83

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij