Loading...

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 18573
Kancelaria 7760
Kierownictwo urzędu 2746
Urząd Stanu Cywilnego 1951
Wydział Planowania Przestrzennego 1598
Biuro Rady Miejskiej 1338
Wykaz kont urzędu 1321
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej 1235
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej 1130
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 1096
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1063
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 1039
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 1022
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 1012
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1003
Polityka prywatności 963
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 930
zakup licencji i wdrożenie oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz szkoleń w ramach projektu pn.: „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna" 898
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 867
Główny specjalista w Dziale Sportu 866
kontynuację przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 859
Wydział Finansowy 759
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 756
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej 748
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 746
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 746
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 738
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 709
remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie 706
Wydział Dróg Gminnych 705
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 698
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 677
Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 651
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 647
Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego 617
Aplikant w Straży Miejskiej 615
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 615
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 610
Wydział Inwestycji i Remontów 607
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 602
Informatyk 583
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 582
przebudowę ulic: Królowej Jadwigi i Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 564
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 563
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1 etat) 547
Zaproszenie do złożenia oferty 547
wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych 532
ZP.271.11.2019 525
Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 519
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 518
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 4834
Zastępcy Burmistrza Gminy 864
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 385
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 371
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 335
Zarządzenie nr 194/VIII/2019 320
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 302
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 270
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 264
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 260
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 252
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 227
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 227
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 226
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 225
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 216
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 215
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 205
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 203
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 200
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 197
Zarządzenie nr 30/VIII/2019 191
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 188
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 185
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 184
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 182
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 180
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 180
Zarządzenie nr 03/VIII/2019 178
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 176
Zarządzenie nr 02/VIII/2019 173
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 173
Zarządzenie nr 28/VIII/2019 173
Zarządzenie nr 15/VIII/2019 172
Zarządzenie nr 20/VIII/2018 172
Zarządzenie nr 70/VIII/2019 172
Zarządzenie nr 06/VIII/2019 169
Zarządzenie nr 16/VIII/2019 169
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 169
Zarządzenie nr 05/VIII/2019 168
Zarządzenie nr 17/VIII/2019 164
Zarządzenie nr 31/VIII/2019 163
Zarządzenie nr 32/PF/VIII/2019 163
Zarządzenie nr 33/VIII/2019 162
Zarządzenie nr 42/VIII/2019 162
Zarządzenie nr 197/VIII/2019 160
Zarządzenie nr 07/VIII/2019 159
Zarządzenie nr 25/VIII/2019 159
Zarządzenie nr 12/VIII/2019 158
Zarządzenie nr 55/VIII/2019 153
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 8831
Biuro Rady Miejskiej 1338
Terminarz posiedzeń - kwiecień 2019 r. 1199
Terminarz posiedzeń - styczeń 2019 r. 568
Terminarz posiedzeń - luty 2019 r. 563
Terminarz posiedzeń - maj 2019 r. 492
Terminarz posiedzeń - marzec 2019 r. 466
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 463
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 463
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 443
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 440
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 410
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 398
Agata Wilczek 395
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 385
Terminarz posiedzeń - czerwiec 2019 r. 377
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 377
IX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 365
Terminarz posiedzeń - wrzesień 2019 r. 365
Wykaz adresów e-mail radnych Rady Miejskiej 364
Adam Grzegorzewski 348
Alfreda Konopka 348
Hubert Meronk 342
Bogusław Komosa 329
Sławomir Stoczyński 328
Uchwała nr 26/VIII/3/2018 315
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 298
Bożena Wierzbicka 294
Ryszard Machałek - I zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 291
Uchwała nr 24/VIII/3/2018 291
Anna Borowska 285
Arkadiusz Głowacki 285
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 283
Arkadiusz Zewar 282
Uchwała nr 25/VIII/3/2018 278
Terminarz posiedzeń – październik 2019 r. 276
Aleksandra Kostrzewska 272
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 268
Dariusz Zieliński - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 265
Krzysztof Bajkowski 262
Iwona Siudzińska 257
Terminarz posiedzeń - lipiec 2019 r. 257
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 257
Katarzyna Młodawska - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (do 18.10.2018 r.) 253
Irena Śliwka 252
Andrzej Cieślawski 251
Uchwała nr 22/VIII/3/2018 245
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 244
Uchwała nr 23/VIII/3/2018 241
Renata Wieczorek 239
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 5551
Podatek od nieruchomości 1331
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 1107
Gminna Ewidencja Zabytków 802
Niepubliczne przedszkola i żłobki 716
Symbole gminy 673
Statut gminy Konstancin-Jeziorna 626
68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 621
Druki wniosków, formularzy i zgłoszeń 479
Skład obwodowych komisji wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna 459
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 444
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin–Jeziorna 437
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I o zarejestrowanych listach kandydatów 393
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3 374
Podatek rolny 362
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 356
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 353
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 maja 2019 r. 308
Podatek od środków transportowych 296
Druki wniosków, formularzy i zgłoszeń 294
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 294
Skład Rady Seniorów 292
Podatek leśny 290
Niepubliczne szkoły podstawowe 273
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin – Jeziorna - etap 2 267
Uchwały RM dotyczące gospodarki odpadami 261
Uchwała Nr 3 OKW Nr 18 w sprawie godziny otwarcia lokalu wyborczego 260
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 260
Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna 249
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 242
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 242
Wyroby zawierające azbest 241
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 240
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 238
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 235
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 226
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 223
Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku 223
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 217
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 217
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych 216
Niepubliczne punkty przedszkolne 216
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 216
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 211
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 208
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 205
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania 204
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 203
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych od Nr 10 do Nr 22 202
Postanowienie ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna 202
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 6144
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 1116
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 913
Konstanciński Dom Kultury 812
Publiczne Szkoły Podstawowe 776
Gminne przedszkola i żłobek 690
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 540
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 455
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 218
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 653
Sołectwo Cieciszew 361
Sołectwo Kawęczyn 312
Osiedle Mirków 306
Sołectwo Borowina 306
Harmonogram spotkań z burmistrzem gminy 300
Sołectwo Bielawa 299
Sołectwo Czarnów 297
Sołectwo Gassy 282
Sołectwo Czernidła 244
Sołectwo Habdzin 230
Sołectwo Ciszyca 226
Sołectwo Słomczyn 219
Sołectwo Dębówka 201
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 198
Sołectwo Turowice 197
Sołectwo Parcela 180
Sołectwo Kierszek 174
Sołectwo Piaski 170
Osiedle Grapa 163
Sołectwo Kępa Okrzewska 161
Sołectwo Obory 160
Sołectwo Opacz 159
Sołectwo Kępa Oborska 158
Sołectwo Łęg 155
Sołectwo Kawęczynek 148
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 146
Sołectwo Obórki 140
Sołectwo Okrzeszyn 133

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij