Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 16290
Kancelaria 6611
Kierownictwo urzędu 2343
Urząd Stanu Cywilnego 1634
Wydział Planowania Przestrzennego 1403
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej 1162
Biuro Rady Miejskiej 1125
Wykaz kont urzędu 1090
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej 1086
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 1003
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 973
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 922
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 884
Polityka prywatności 852
Główny specjalista w Dziale Sportu 824
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 822
kontynuację przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie 796
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 789
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 723
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej 699
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 697
remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie 667
Wydział Finansowy 660
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 649
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 645
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 645
Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat) 630
Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 611
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 595
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 589
Wydział Dróg Gminnych 568
Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego 567
Aplikant w Straży Miejskiej 560
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 556
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1/2 etatu) 538
Informatyk 536
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej 531
zakup licencji i wdrożenie oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz szkoleń w ramach projektu pn.: „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna" 529
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru (1 etat) 525
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 515
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 515
Zaproszenie do złożenia oferty 509
przebudowę ulic: Królowej Jadwigi i Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 507
wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych 495
Główny specjalista w Biurze Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 489
Wydział Inwestycji i Remontów 489
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 482
Sekretarza Gminy 473
Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 453
ZP.271.11.2019 453
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy 4136
Zastępcy Burmistrza Gminy 743
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 340
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 332
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 293
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 267
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 250
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 228
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 219
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 212
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 199
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 189
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 187
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 183
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 177
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 173
Zarządzenie nr 30/VIII/2019 167
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 165
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 161
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 160
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 159
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 157
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 156
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 156
Zarządzenie nr 03/VIII/2019 153
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 153
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 153
Zarządzenie nr 02/VIII/2019 152
Zarządzenie nr 15/VIII/2019 152
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 152
Zarządzenie nr 20/VIII/2018 151
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 150
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 149
Zarządzenie nr 28/VIII/2019 148
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 147
Zarządzenie nr 06/VIII/2019 147
Zarządzenie nr 16/VIII/2019 145
Zarządzenie nr 05/VIII/2019 143
Zarządzenie nr 70/VIII/2019 143
Zarządzenie nr 17/VIII/2019 142
Zarządzenie nr 32/PF/VIII/2019 142
Zarządzenie nr 31/VIII/2019 140
Zarządzenie nr 07/VIII/2019 139
Zarządzenie nr 33/VIII/2019 138
Zarządzenie nr 12/VIII/2019 134
Zarządzenie nr 25/VIII/2019 134
Zarządzenie nr 42/VIII/2019 132
Zarządzenie nr 49/VIII/2019 131
Zarządzenie nr 04/VIII/2019 130
Zarządzenie nr 55/VIII/2019 130
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 7632
Biuro Rady Miejskiej 1125
Terminarz posiedzeń - styczeń 2019 r. 543
Terminarz posiedzeń - luty 2019 r. 539
Terminarz posiedzeń - kwiecień 2019 r. 493
Terminarz posiedzeń - maj 2019 r. 471
Terminarz posiedzeń - marzec 2019 r. 441
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 435
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 433
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 416
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 369
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 356
Terminarz posiedzeń - czerwiec 2019 r. 355
Agata Wilczek 338
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 328
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 327
IX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 326
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 325
Wykaz adresów e-mail radnych Rady Miejskiej 292
Adam Grzegorzewski 290
Uchwała nr 26/VIII/3/2018 287
Bogusław Komosa 278
Sławomir Stoczyński 273
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 269
IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 262
Hubert Meronk 257
Anna Borowska 256
Uchwała nr 24/VIII/3/2018 255
Uchwała nr 25/VIII/3/2018 253
Bożena Wierzbicka 243
Arkadiusz Zewar 242
Arkadiusz Głowacki 236
Terminarz posiedzeń - lipiec 2019 r. 233
Aleksandra Kostrzewska 227
Iwona Siudzińska 225
Ryszard Machałek - I zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 225
Uchwała nr 22/VIII/3/2018 222
Uchwała nr 23/VIII/3/2018 221
VI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 221
Alfreda Konopka 220
Andrzej Cieślawski 219
Irena Śliwka 219
Krzysztof Bajkowski 208
Renata Wieczorek 206
III sesja Rady Miejskiej 205
Uchwała nr 62/VIII/5/2019 202
Ignacy Gołębiowski 201
Dariusz Zieliński - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 200
VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 194
Izabella Wieczorek 193
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 4869
Podatek od nieruchomości 1163
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 839
Gminna Ewidencja Zabytków 579
Niepubliczne przedszkola i żłobki 579
Symbole gminy 546
Statut gminy Konstancin-Jeziorna 515
Skład obwodowych komisji wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna 402
Druki wniosków, formularzy i zgłoszeń 368
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 345
Podatek rolny 321
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 318
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3 317
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I o zarejestrowanych listach kandydatów 316
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 306
68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 279
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 256
Podatek leśny 255
Podatek od środków transportowych 245
Uchwały RM dotyczące gospodarki odpadami 226
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 223
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin – Jeziorna - etap 2 221
Skład Rady Seniorów 218
Uchwała Nr 3 OKW Nr 18 w sprawie godziny otwarcia lokalu wyborczego 214
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 213
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 212
Niepubliczne szkoły podstawowe 208
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 207
Wyroby zawierające azbest 205
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 maja 2019 r. 203
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 194
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 189
Niepubliczne punkty przedszkolne 185
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 184
Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku 182
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych od Nr 10 do Nr 22 175
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 175
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 173
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania 173
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 169
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości 165
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 162
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 161
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 159
Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie podjęcia konsultacji 159
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 158
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 155
Ośrodki zdrowia 153
Otwarty konkurs ofert 152
Wykaz firm posiadających zezwolenie burmistrza gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 151
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 5466
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 919
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 709
Konstanciński Dom Kultury 633
Publiczne Szkoły Podstawowe 594
Gminne przedszkola i żłobek 531
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 438
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 369
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 157
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 582
Sołectwo Cieciszew 278
Sołectwo Bielawa 247
Sołectwo Borowina 246
Osiedle Mirków 241
Sołectwo Kawęczyn 232
Sołectwo Gassy 226
Sołectwo Czarnów 225
Sołectwo Czernidła 197
Sołectwo Ciszyca 185
Sołectwo Habdzin 184
Harmonogram spotkań z burmistrzem gminy 183
Sołectwo Słomczyn 172
Sołectwo Dębówka 166
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 163
Sołectwo Turowice 152
Sołectwo Parcela 144
Sołectwo Kierszek 136
Sołectwo Piaski 135
Osiedle Grapa 132
Sołectwo Kępa Oborska 129
Sołectwo Kępa Okrzewska 128
Sołectwo Opacz 128
Sołectwo Łęg 125
Sołectwo Obory 123
Sołectwo Kawęczynek 120
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 117
Sołectwo Obórki 111
Sołectwo Okrzeszyn 109

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij