Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców oraz obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Zameldowanie

Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności

Treść

Miejsce załatwienia sprawy:


Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)

Godziny pracy:

 • poniedziałek w godz. 9.00-17.00
 • wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00


Wymagane dokumenty: 

 • Wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - do pobrania poniżej lub formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - do pobrania poniżej.
 • Paszport, karta pobytu, zezwolenie na pobyt lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wypełnij formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego w formie elektronicznej, udostępniony na platformie ePUAP. Opatrz formularz własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zastosuj podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Prześlij wniosek do urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.


Opłaty:

 • Zaświadczenia o wymeldowaniu wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą 17 zł.
 • 17zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy osoba działa przez pełnomocnika).
 • Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - 10800200040200111120020060.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:

 • czynność wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego jest czynnością materialno-techniczną wykonywana niezwłocznie w chwili zgłoszenia.


Uwagi:

 • Cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu stałego albo opuszczając miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 • Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza Zgłoszenie pobytu stałego lub formularza Zgłoszenie pobytu czasowego.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1382 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 ze zm.).

Do pobrania:

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij