W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Ostatnio opublikowane:

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamiam, że w dniu 2 sierpnia 2022 r., na wniosek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, została wydana decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr...

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Stanowisko Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Miejsce pracy Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 05-520 Konstancin-Jeziorna
Stanowisko: Inspektor ds. archiwizacji w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Stanowisko Inspektor ds. archiwizacji w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Miejsce pracy Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 05-520 Konstancin-Jeziorna

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 1

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 1, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31 stycznia 2023 r. do 21 lutego 2023 r. Projekt miejscowego planu dostępny jest również na stronie Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej. Uwagi należy...

zarządzenie nr: 23/VIII/2023
zarządzenie nr 23/VIII/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna na rok 2023, maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
zarządzenie nr: 21/VIII/2023
zarządzenie nr 21/VIII/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna
Znak sprawy: PP.6721.17.2016.PW
Znak sprawy PP.6721.17.2016.PW
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis [start]Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2[koniec]Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 312/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej, zmienionej uchwałą nr 239/VIII/17/2020 z dnia 27 maja 2020 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2023 r. do 8 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin‑Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie‑Jeziornie w godz. od 9:00 do 15:00. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne oraz w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem gsip.konstancinjeziorna.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Konstancin‑Jeziorna, ul.  Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2023 r. Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.
zarządzenie nr: 20/VIII/2023
zarządzenie nr 20/VIII/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia
w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki JELCZ, model STAR, wersja 244 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu