W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie OŚR.6220.8.2017/2018/2019.JL.4

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.8.2017/2018/2019.JL.4
Typ sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

zawiadamia strony postępowania,

że Jerzy Mazurczak złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalno-usługowy oraz rozbudowie części usługowej na działce numer ewidencyjnej 368 z obrębu 0009 Kawęczyn.
W związku z powyższym Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wystąpił z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, wypowiedzenia się i wniesienia wniosków oraz uwag dotyczących przedsięwzięcia.
Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77 w godzinach pracy urzędu.
Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego