W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin–Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.2.2019.JL
Typ sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY WAR 1144B, na działce numer ewidencyjnej 56 z obrębu 0127 Konstancin-Jeziorna, zgodnie z wnioskiem z dnia 17.01.2019 r. spółki P4 Sp. z o. o. adres: 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7.

Jednocześnie informuję, że została wydana opinia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko w Warszawie - pismo z dnia 12.07.2019 r., znak WOOŚ-I.176.2019.MŚ.8,
  2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie - pismo z dnia 15.04.2019 r., znak WA.RZŚ.436.1.701.2019.ZZ06.MW, WA.ZZŚ.6.435.42.2019.MW,
  3. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie - pismo z dnia 04.03.2019 r., znak ZNS.9011.59.2019 DB.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi opiniami w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00, w terminie 7 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego