W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.3.2020.JL.16
Typ sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

Treść

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.07.2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dz250-Dz200 mm wraz z odcinkami sieci Dz200-Dz160 mm od kanałów ulicznych do granic nieruchomości i przepompowniami ścieków z kanałami tłocznymi w drogach gminnych i drodze wojewódzkiej nr 868 na terenie miejscowości Parcela i Cieciszew, gm. Konstancin-Jeziorna, na działkach numer ewidencyjny 1 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn oraz na działkach numer ewidencyjny 312/1, 312/2, 320, 322, 323, 324, 31 z obrębu 0002 Cieciszew.

Powyższa decyzja została wydana na wniosek pełnomocnika Gminy Konstancin-Jeziorna. Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - godz. 10.00 - 16.00, wtorek - piątek godz. 9.00 - 15.00), po wcześniejszym ustaleniu terminu wglądu w akta sprawy.

Nadto, można zapoznać się z:

1. opinią sanitarną z dnia 17.03.2020 r., znak ZNS.4701.8.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie,
2. opinią z dnia 8.04.2020r., znak WA.ZZŚ.6.435.1.85.2020.HB Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. opinią z dnia 30.06.2020 r., znak WOOŚ-I.4220.414.2020.AST.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Z upoważnienia Burmistrza
mgr Dariusz Zieliński
Zastępca Burmistrza

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane