W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: OŚR.6220.8.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.8.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U....
Znak sprawy: OŚR.6220.12.2021.3.JL
Znak sprawy OŚR.6220.12.2021.3.JL
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Działając na podstawie art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 202 1.735 t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 i 3a, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...
Znak sprawy: OŚR.6220.15.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.15.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021...
Znak sprawy: PP.6733.7.2021.AP
Znak sprawy PP.6733.7.2021.AP
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 oraz art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o wszczęciu w dniu...
Znak sprawy: PP.6733.6.2021.MA
Znak sprawy PP.6733.6.2021.MA
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 oraz art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o zakończeniu...
Znak sprawy: OŚR.6220.14.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.14.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....
Znak sprawy: OŚR.6220.16.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.16.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 18.06.2021 r. (data wpływu do urzędu 21.06.2021 r.) pełnomocnika Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji...
Znak sprawy: OŚR.6220.13.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 15.06.2021 r. (data wpływu do urzędu 16.06.2021 r.) pełnomocnika Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyj ne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie...
Znak sprawy: OŚR.6220.3.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.3.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 24.02.2021 r. (data wpływu do urzędu 26.02.2021 r.) pełnomocnika spółki P4. Sp z o.o. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia...
Znak sprawy: OŚR.6220.12.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.12.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 14.06.202 1 r. (data wpływu do urzędu 15.06.2021 r.) pełnomocnika spółki PROFBUD KONSTANCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. pod adresem 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57 wszczął postępowanie...