W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenia

XML
Uwaga! Obwieszczenia, ogłoszenia publikowane do 31 grudnia 2018 r. dostępne są w archiwalnym BIP: bip.konstancinjeziorna.pl/archiwum.
Znak sprawy: PP.6162.1.2023.AZ
Znak sprawy PP.6162.1.2023.AZ
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów aneksów do Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r., znajdujących się w obrębach ewidencyjnych położonych w mieście Konstancin-Jeziorna
Znak sprawy: PP.6721.17.2016.PW
Znak sprawy PP.6721.17.2016.PW
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2
Znak sprawy: PP.6721.17.2016
Znak sprawy PP.6721.17.2016
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 1.
Znak sprawy: PP.6721.2.2022.AZ
Znak sprawy PP.6721.2.2022.AZ
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały Nr 482/VIII/36/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego.
Znak sprawy: OŚR.6220.1.2022
Znak sprawy OŚR.6220.1.2022
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....
Znak sprawy: PP.6733.6.2022.AP
Znak sprawy PP.6733.6.2022.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2022.JL
Znak sprawy OŚR.6220.2.2022.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 24.10.2022 r. (data wpływu do urzędu 25.10.2022 r.) pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego...
Znak sprawy: PP.6733.7.2022.AP
Znak sprawy PP.6733.7.2022.AP
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV — oświetlenie drogowe przy ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie.
Znak sprawy: PP.6733.8.2022.AP
Znak sprawy PP.6733.8.2022.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Znak sprawy: PP.6733.6.2022.AP
Znak sprawy PP.6733.6.2022.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.