Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: PP.6721.20.2016

Znak sprawy PP.6721.20.2016

Rodzaj dokumentu Wyłożenie zmiany MPZP

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.

Znak sprawy: OŚR. 6220.3.2018/2019.JL

Znak sprawy OŚR. 6220.3.2018/2019.JL

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania , że na wniosek z dnia 28.09.2018 r. pełnomocnika spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres: 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 została wydana decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4, oznaczonej symbolem WAR 1737C, na działce numer ewidencyjny 12/5 z obrębu 0202 Konstancin-Jeziorna, adres: Konstancin-Jeziornie, ulica Aleja Wojska Polskiego 3.

Znak sprawy: PP.6730.24.2017.HP

Znak sprawy PP.6730.24.2017.HP

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam , że sprawa dotycząca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, dwóch ujęć wody oraz dwóch zbiorników na nieczystości płynne, na terenie działki nr ew. 71 z obrębu 01-03 położonej w Konstancinie-Jeziornie z powodu śmierci strony postępowania i ustalenia spadkobierców, nie może być załatwiona w terminie ustalonym w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Znak sprawy: OŚR.6220.8.2017/2018/2019.JL

Znak sprawy OŚR.6220.8.2017/2018/2019.JL

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 04.03.2019 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalno-usługowy oraz rozbudowie części usługowej pod zakład metalizacji próżniowej na działce numer ewidencyjny 368 obręb 0009 Kawęczyn.

Znak sprawy: PP.6733.1.2019.HP

Znak sprawy PP.6733.1.2019.HP

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wydał decyzję Nr 5/2019 (sygn. PP.6733.1.2019.HP), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa linii kablowej niskiego napięcia” na terenie części działek nr ew. 19/1, 28/5, 30/8 i 30/9 z obrębu 01-17 w Konstancinie-Jeziornie.

Znak sprawy: PP.6733.27.2018.HP

Znak sprawy PP.6733.27.2018.HP

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wydał decyzję Nr 4/2019 (sygn. PP.6733.27.2018.HP), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90 mm” na terenie działek nr ew. 147, 16 i 17 z obrębu 01-14 w Konstancinie-Jeziornie.

Znak sprawy: OŚR.6220.4.2018/2019.JL.6

Znak sprawy OŚR.6220.4.2018/2019.JL.6

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania , że na wniosek z dnia 3.12.2017 r. (data wpływu do urzędu 3.12.2018 r.) pełnomocnika T-Moblile Polska S. A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile, symbol stacji „22850 Konstancin-Jeziorna”, na działce numer ewidencyjny 98/6 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, adres 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Od Lasu 23.

Znak sprawy: PP.6733.2.2019.HP

Znak sprawy PP.6733.2.2019.HP

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis zawiadamiam o wszczęciu w dniu 20.02.2019 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. reprezentowanej przez Pana Kamila Płatosa postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na gaz ziemny z rur PE o średnicy 40 mm. Obszar inwestycji obejmuje część działki o nr ew. 143 z obrębu 0012 Kępa Okrzewska gm. Konstancin-Jeziorna.

Znak sprawy: OŚR.6220.2.2019.JL.5

Znak sprawy OŚR.6220.2.2019.JL.5

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 17.01.2019 r. pełnomocnika spółki P4 Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY WAR 1144B, na działce nr ewidencyjny nr 56 z obrębu 0127 Konstancin-Jeziorna.

Znak sprawy: PP.6733.26.2018.AP

Znak sprawy PP.6733.26.2018.AP

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr 3/2019 z dnia 04.02.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ciciszew, na terenie działki nr ew. 317 oraz części działki nr ew. 316 z obrębu 0002 Cieciszew, gm. Konstancin-Jeziorna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij