W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Archiwum 2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: PP.6733.2.2018.AJ

Znak sprawy PP.6733.2.2018.AJ

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 49 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie zamiaru inwestycyjnego...

Znak sprawy: Uchwała nr 277/VIII/20/2020

Znak sprawy Uchwała nr 277/VIII/20/2020

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały Nr 277/VIII/20/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych – dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

Znak sprawy: PP.6733.6.2020.AP

Znak sprawy PP.6733.6.2020.AP

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póżn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr 9/2020 z dnia 21.10.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia oraz słupa linii napowietrznej na ternie działek nr ewid. 111/7, 112 I 113 z obrębu ewid. 0021 Slomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna.

Znak sprawy: OŚR.6220.7.2020.JL.2

Znak sprawy OŚR.6220.7.2020.JL.2

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 24.09.2020 Włodzimierza Tomasza Zawadka wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce numer ewidencyjny 62 z obrębu 0117 Konstancin-Jeziorna, przy ulicy Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Znak sprawy: PP.6733.8.2020.AP

Znak sprawy PP.6733.8.2020.AP

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)   zawiadamiam o wszczęciu w dniu...

Znak sprawy: WA.ZUZ.6.4210.548.2020.MJW

Znak sprawy WA.ZUZ.6.4210.548.2020.MJW

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego Zgodnie z art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i...

Znak sprawy: PP.6721.3.2012

Znak sprawy PP.6721.3.2012

Rodzaj dokumentu Wyłożenie MPZP

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020...

Znak sprawy: PP.6733.7.2020.AP

Znak sprawy PP.6733.7.2020.AP

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póżn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr 8/2020...

Znak sprawy: OŚR.6220.5.2020.JL.6

Znak sprawy OŚR.6220.5.2020.JL.6

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Znak sprawy: PP.6733.6.2020.AP

Znak sprawy PP.6733.6.2020.AP

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamiam o...