Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: PP.6730.52.2018.HP

Znak sprawy PP.6730.52.2018.HP

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Znak sprawy: PP.6730.51.2018.HP

Znak sprawy PP.6730.51.2018.HP

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Znak sprawy: PP.6733.3.2019.MA

Znak sprawy PP.6733.3.2019.MA

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Znak sprawy: OŚR.6220.2.2019.JL

Znak sprawy OŚR.6220.2.2019.JL

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Znak sprawy: PP.6730.51.2018.HP

Znak sprawy PP.6730.51.2018.HP

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że przysługuje Pani/Panu jako stronie w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na...

Znak sprawy: PP.6730.52.2018.HP

Znak sprawy PP.6730.52.2018.HP

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że przysługuje Pani/Panu jako stronie w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na...

Znak sprawy: PP.6733.51.2018.HP

Znak sprawy PP.6733.51.2018.HP

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam , że sprawa dotycząca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 23 budynków...

Znak sprawy: PP.6733.52.2018.HP

Znak sprawy PP.6733.52.2018.HP

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 24 budynków...

Znak sprawy: PP.6733.2.2019.HP

Znak sprawy PP.6733.2.2019.HP

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wydał decyzję nr 6/2019 (sygn. PP.6733.2.2019.HP), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na gaz ziemny z rur PE o średnicy 40 mm” na terenie części działki nr ew. 143 z obrębu 0012 Kępa Okrzewska, gm. Konstancin-Jeziorna.

Znak sprawy: PP.6721.20.2016

Znak sprawy PP.6721.20.2016

Rodzaj dokumentu Wyłożenie zmiany MPZP

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij