Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: OŚR.6220.3.2020.JL.16

Znak sprawy OŚR.6220.3.2020.JL.16

Znak pisma OŚR.6220.3.2020.JL.16

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, podaje do publicznej...

Znak sprawy: OŚR.6220.3.2020.JL.16

Znak sprawy OŚR.6220.3.2020.JL.16

Znak pisma OŚR.6220.3.2020.JL.16

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 10 i art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku art. 74 ust. 3 i art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Znak sprawy: OŚR.6220.2.2020.JL.7

Znak sprawy OŚR.6220.2.2020.JL.7

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Znak sprawy: OŚR.6220.3.2020.JL.14

Znak sprawy OŚR.6220.3.2020.JL.14

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 10 i art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Znak sprawy: PP.6733.4.2020.AP

Znak sprawy PP.6733.4.2020.AP

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o zakończeniu...

Znak sprawy: PP.6733.5.2020.AP

Znak sprawy PP.6733.5.2020.AP

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Znak sprawy: WGM.6840.27.2019.MKR

Znak sprawy WGM.6840.27.2019.MKR

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Starosta Piaseczyński działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa uregulowanej w księdze wieczystej...

Znak sprawy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego

Znak sprawy Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art. 61 §  4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. Z 2020 r. Poz. 310, z późn. zm.)  zawiadamiam o wszczęciu

Znak sprawy: PP.6733.4.2020.AP

Znak sprawy PP.6733.4.2020.AP

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 1 i 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia...

Znak sprawy: PP.6733.2.2020.AP

Znak sprawy PP.6733.2.2020.AP

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij