Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - rozstrzygnięcia

Remont 3 lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont 3 lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna"- Część nr 1 - Remont lokalu nr 10 przy ul. Mirkowskiej 49; Część nr 2 - Remont lokalu nr 13 przy ul. Słowiczej 18; Część nr 3 – Remont lokalu nr 18 przy ul. Brzozowej 2D. Nr postepowania: ZP.271.13.2018

Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2018 roku

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2018 roku". Nr postępowania: ZP.271.10.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II". nr postępowania; ZP.271.07.2018

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku- Etap I

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.03.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Otwarcie ofert dnia 02.03.2018 r. godz. 10:30 Nr sprawy: ZP.271.14.2018

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap I -3 części

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 06.03.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony pt. Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. – Etap I Część I – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Obórkach, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego sołectwa Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi gminnej Habdzin - Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna. Nr sprawy: ZP.271.04.2018, otwarcie ofert dnia 19.02.2018 r. godz. 10:30

Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etap, Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gm

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 23.02.2018 r. Przetarg nieograniczony -ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.09.2018, otwarcie ofert dnia 09.02.2018 r. godz. 10.30
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna