Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - rozstrzygnięcia

Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – Etap III”

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – Etap III” Część I – „Remont ul. Piaseczyńskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” Część II – „Remont ul. Oborskiej na odcinku od ul. Niecałej do ul. Granicznej w Konstancinie-Jeziornie”. nr postępowania: ZP.271.48.2018

Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna Część nr 1 - lokal nr 1 przy ul. Mirkowskiej 48D, Część nr 2 - lokal nr 9 przy ul. Mirkowskiej 38,Część nr 3 – lokal nr 45 przy ul. Mirkowskiej 48

Rozstrzygnięcie postępowania na część nr I, II i III z dnia 8.11.2018 r.

Przebudowa gminnego budynku położonego przy ul. Warszawskiej 32 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa gminnego budynku położonego przy ul. Warszawskiej 32 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP. 271.52.2018

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.11.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.43.2018

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. – Etap III” 3 części

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 6.11.2018 r. Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. – Etap III” Część I – Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesji 48, 48a, 49,49a, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II - Przebudowa oświetlenia fragmentu drogi gminnej Łęg – Hagdzin, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III - Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Ściennej w Bielawie, gm. Konstancin-Jeziorna. (nr sprawy ZP. 271.54.2018).

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 6.11.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.56.2018

Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2018

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 30.10.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.50.2018

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna". Nr postępowania: ZP.271.29.2018

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 19.10.2018 r., nr sprawy: ZP.271.45.2018

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.40.2018
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna