Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - rozstrzygnięcia

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku - etap II

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku - etap II". Nr postępowania: ZP.271.41.2017

Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.44.2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej". Nr postępowania: ZP.271.40.2017

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 1.09.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.39.2017

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III,Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 25.08.2017 r. na „budowę, dobudowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap III. Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. Piłsudskiego. Prusa, Chylickiej, Długiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” (nr sprawy ZP. 271.36.2017). Część I – Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia 14 przejść dla pieszych (od nr 1 do nr 14) wzdłuż ulicy J. Piłsudskiego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Część II – Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia 13 przejść dla pieszych (od nr 15 do nr 27) wzdłuż ulic Prusa i Chylickiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Część III – Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia 15 przejść dla pieszych(od nr 28 do nr 42) wzdłuż ulicy Długiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku". Nr postępowania: ZP.271.28.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna