Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - rozstrzygnięcia

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa". Nr postępowania: ZP.271.22.2018

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.19.2018

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.06.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Nr sprawy: ZP.271.24.2018, otwarcie ofert dnia 29.05.2018 r. godz. 10:30

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.06.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. UWAGA: Instrukcja otwarcia plików pod nazwą: "dokumentacja_zal_10.7z.001 do dokumentacja_zal_10.7z.004" są skompresowane programem 7-zip, darmowa wersja dostępna pod adresem https://www.7-zip.org/. W celu rozpakowania należy skopiować wszystkie pliki do jednego katalogu na komputerze lokalnym i rozpakować programem 7-zip rozpoczynając od pliku z rozszerzeniem.001. Otwarcie ofert dnia 11.05.2018 r. godz. 10:30.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II". nr postępowania; ZP.271.07.2018
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna