Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - rozstrzygnięcia

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV - 3 części

Unieważnienie przedmiotowego postępowania w części nr I, II i III na „Budowę, dobudowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap IV Część I – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Obórkach, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w Łęgu, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi gminnej Habdzin – Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna. (nr sprawy ZP. 271.53.2017).

Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu". Nr postępowania: ZP.271.51.2017

Remont lokalu komunalnego w Gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego pn.: "Remont lokalu komunalnego w Gminie Konstancin-Jeziorna". Nr postepowania: ZP.271.54.2017

Dostawa i montaż systemu teleinformatycznego w budynku nowego ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i montaż systemu teleinformatycznego w budynku nowego ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna". Nr postepowania ZP.271.49.2017

Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna" - Część nr 1- Remont lokalu nr 4 przy ul. Jaworskiego 25; Część nr 2 - Remont lokalu nr 14 przy ul. Mirkowskiej 44. Nr postępowania: ZP.271.52.2017

Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 20.10.2017 r. Nr postępowania ZP.271.50.2017

Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 1-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 1-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.42.2017.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna