Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - rozstrzygnięcia

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 26.07.2017 r. Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. Piłsudskiego. Prusa, Chylickiej, Długiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” Nr sprawy: ZP.271.31.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Unieważnienie postępowania przetargowego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych". Nr postępowania: ZP.271.26.2017

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II”

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego pn.: "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – etap II” – Część nr 1 – Modernizacja oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy ulicami Kopernika, a Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie; Część nr 2 – Modernizacja oświetlenia ulicznego w Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 – Modernizacja oświetlenia ulicznego przy oczku wodnym na działce nr 4/2 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.27.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna