Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - rozstrzygnięcia

Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania ZP.271.21.2017

Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.:Przebudowa i remont placu zabaw przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie. Nr postępowania: ZP.271.20.2017

Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.19.2017

Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Remont budynku przedszkola nr 1 wraz z ogrodzeniem przy ul. Oborskiej w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.13.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna