Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Wykonawca dobierze ładowarkę z zabudowanym gniazdem pantografowego złącza ładowania pod względem technicznym, dostarczy, zamontuje, uruchomi i odda ją do eksploatacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.47.2018
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kazimierz Jańczuk
Data wytworzenia: 2018-10-05
Opublikował(a): rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-10-05
Data aktualizacji: 2018-10-12
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna