Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego– Etap II". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.25.2018
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kazimierz Jańczuk
Data wytworzenia: 2018-06-25
Opublikował(a): rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-25
Data aktualizacji: 2018-07-12
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna