Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2 Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2 Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.11.2018.
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kazimierz Jańczuk
Data wytworzenia: 2018-02-02
Opublikował(a): rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-02-02
Data aktualizacji: 2018-02-20
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna