Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenia

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.22.2018

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Nr sprawy: ZP.271.24.2018, otwarcie ofert dnia 29.05.2018 r. godz. 10:30

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. UWAGA: Instrukcja otwarcia plików pod nazwą: "dokumentacja_zal_10.7z.001 do dokumentacja_zal_10.7z.004" są skompresowane programem 7-zip, darmowa wersja dostępna pod adresem https://www.7-zip.org/. W celu rozpakowania należy skopiować wszystkie pliki do jednego katalogu na komputerze lokalnym i rozpakować programem 7-zip rozpoczynając od pliku z rozszerzeniem.001. Otwarcie ofert dnia 11.05.2018 r. godz. 10:30.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.16.2018.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna