Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenia

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Parku Zdrojowego, Pasażu Sienkiewicza, Parku Ikara i terenach przyległych w Konstancinie-Jeziornie w roku 2018

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.05.2018, otwarcie ofert dnia 24.01.2018 r. godz. 10.30

Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.2.2018.

Przebudowa ulic: ulicy Dąbrówki, ul. Królowej Bony, ulicy Królowej Jadwigi, ulicy Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulic: ulicy Dąbrówki, ul. Królowej Bony, ulicy Królowej Jadwigi, ulicy Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.03.2018

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie" - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.01.2018

Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: ZP.271.61.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna