Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenia

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: "Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna". Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Nr postepowania: ZP.271.30.2018

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: "Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Nr postępowania: ZP.271.27.2018

Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.26.2018

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Nr postępowania: ZP.271.28.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego– Etap II". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.25.2018
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna