Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenia

Przebudowa i remont budynku zabytkowego willi „Gryf” wraz z zagospodarowaniem terenu

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia łącznie z załącznikami. Nr sprawy: ZP.271.17.2018. Otwarcie ofert dnia 06.04.2018 r. godz. 10.30

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.16.2018.

Przebudowa ulic Dąbrówki i Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulic Dąbrówki i Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.18.2018

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postepowania: ZP.271.15.29018

Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania ZP.271.12.2018.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna