Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenia

Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2018 roku

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.56.2017, otwarcie ofert dnia 23.11.2017 r.

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – Etap V - 3 części

Przetarg nieograniczony -ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – Etap V Część I – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Opaczy, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na dz. ew. nr 439 i 440/1 w Łęgu, przy wiatraku, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego przy placu zabaw w Okrzeszynie, gm. Konstancin-Jeziorna. Nr sprawy: ZP.271.57.2017, otwarcie ofert dnia 27.11.2017 r.

Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku ratusza Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kolejowej

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku ratusza Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kolejowej". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.55.2017

Przebudowa i remont budynku uzyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Przetarg nieograniczony pn.: "Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu" - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.51.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020

Przetarg nieograniczony pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.37.2017.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna