Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenia

Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony pn.: "Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna"; Część nr 1 - remont lokalu nr 4 przy ul. Jaworskiego 25, Część nr 2 - remont lokalu nr 14 przy ul. Mirkowskiej 44 - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.48.2017

Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Przetarg nieograniczony pn.: "Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu" - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.47.2017

Budowa odcinka drogi na działce r ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa odcinka drogi na działce r ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.42.2017

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - -ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, otwarcie ofert dnia 28.08.2017 r. godz. 10.30, Nr sprawy: ZP.271.39.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020

Przetarg nieograniczony pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018 - 2020". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.37.2017.

Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku

Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.34.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna