Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenia

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą - na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami: Stefana Żeromskiego i Stefana Batorego

Przetarg nieograniczony pn.: "Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą - na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami: Stefana Żeromskiego i Stefana Batorego' - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.25.2017

Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” 6 części

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap II” Część I - Remont drogi gminnej - dz. nr ew. 222 - w Habdzinie. Część II - Remont drogi gminnej - dz. nr ew. 65 - w Habdzinie. Część III - Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie. Część IV - Remont drogi gminnej w Kępie Okrzewskiej. Część V - Remont ulicy Poziomkowej w Borowinie. Część VI - Remont drogi gminnej w Okrzeszynie. Otwarcie ofert dnia 12.06.2017 nr sprawy: ZP.271.24.2017

Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna (5 części)

Przetarg nieograniczony pn.: Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna (5 części): Części nr 1- remont lokalu nr 2 przy ul. Piłsudskiego 28, część nr 2 - remont lokalu nr 16 przy ul. Jaworskiego 20, część nr 3 - remont lokalu nr 34 przy ul. Jaworskiego 21B, część nr 4 - remont lokalu nr 3 przy ul. Wilanowskiej 15, część nr 5 - remont lokalu nr 14 przy ul. Mirkowskiej 44. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.23.2017

Przebudowa i remont budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Otwarcie ofert dnia 24.05.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.22.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna