Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 26.04.2018 r., na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018, dotacje z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna zostały przyznane, jak poniżej:

a) na powierzenie realizacji zadania publicznego:

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Przyznana
dotacja
w (zł)
1. Stowarzyszenie Towarzystwo
„Nasze Szwederowo”,
Bydgoszcz
Wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu gm. Konstancin
-Jeziorna
79 880,00

 

b) na wsparcie realizacji zadania publicznego:

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Przyznana
dotacja
w (zł)
1. Parafia Rzymsko-Katolicka św. Zygmunta, Słomczyn Przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży zapobiegające alkoholizmowi i innym patologiom 10 000,00
2. Stowarzyszenie Osób
Upośledzonych Umysłowo Fizycznie „Dobra Wola”,
Nowa Iwiczna
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, lub edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią 13 000,00
3. Fundacja „Terapeuci dla Rodziny”, Krupia Wólka Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu gm. Konstancin-Jeziorna 8 000,00

 


  • Poniżej do pobrania wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (format: PDF, rozmiar: 71,0 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Barbara Królak
Data wytworzenia: 2018-06-12
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-12
Data aktualizacji: 2018-06-12
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna