Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia III przetargu ustnego nieograniczonego (omyłkowo oznaczonego w ogłoszeniu jako XII przetarg) na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1106 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna  nr 40  w obrębie 03-04 położonej przy ul. Długiej w Konstancinie- -Jeziornie dla której Sąd Rejonowy  w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą WA5M/00240499/0.

  1. W dniu 08.06.2008  roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, przeprowadzono III przetarg ustny nieograniczony.
  2. Przedmiotem przetargu była niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,1106 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 40 w obrębie 03-04. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WA5M/00240499/0.
  3. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości ustalona została na kwotę netto 400.980,00 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości była objęta podatkiem od towarów i usług VAT. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%.
  5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. W przetargu  osiągnięto najwyższą cenę sprzedaży w kwocie 329.268,29,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych oraz dwadzieścia dziewięć groszy), tj. wyższą od ceny wywoławczej o 1 postąpienie.
    Cena sprzedaży brutto wynosi 405.000,00 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy złotych).
  6. Nabywcą nieruchomości zostały osoby fizyczne.

 


Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

/-/ Kazimierz Jańczuk


  • Poniżej do pobrania informacja burmistrza gminy w formacie ODT (rozmiar: 7,2 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Marszał
Data wytworzenia: 2018-06-11
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-12
Data aktualizacji: 2018-06-12
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna