Zarządzenia Burmistrza Gminy (VIII kadencja) - 2018

Zarządzenie nr 012/VIII/2018

Z dnia 12 grudnia 2018 roku o zmianie Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 149/VII/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, dotyczących przebudowy i remontu budynku gminnego przy ul. Piłsudskiego 42 w Konstancinie-Jeziornie, zrealizowanych na podstawie umowy nr IR.272.45.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 011/VIII/2018

Z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania II Zastępcy Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 010/VIII/2018

Z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 008/VIII/2018

Z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 007/VIII/2018

Z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 006/VIII/2018

Z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony działek ewidencyjnych nr 1/5 1/6, 6/1 z obrębu 0016 Obory położonych w miejscowości Obory.

Zarządzenie nr 005/VIII/2018

Z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr 004/VIII/2018

Z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2018 r. w zamian za odpracowanie w dniu 8 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 003/VIII/2018

Z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród pieniężnych w roku 2018 za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie nr 002/VIII/2018

Z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości-lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 001/VIII/2018

Z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-26 16:47:14 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna