Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna.


Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia, co następuje:

§1

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 21 do postanowienia.

§2

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Warszawie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

§3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Warszawie II
/-/- Kinga Maria Hulak

 


  • Do pobrania poniżej - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II wraz z załącznikami - wykazem osób wchodzących w skład Obwodowych Komisji Wyborczych (plik PDF; rozmiar 361 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2018-09-28
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-10-08
Data aktualizacji: 2018-10-11
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-23 16:06:32 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna