Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 września 2018 r.


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Konstancin-Jeziorna obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Warszawie II informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz.15:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

 • Nr 1, w liczbie 3,
 • Nr 2, w liczbie 4,
 • Nr 3, w liczbie 4,
 • Nr 4, w liczbie 3,
 • Nr 5, w liczbie 4,
 • Nr 6, w liczbie 3,
 • Nr 7, w liczbie 3,
 • Nr 8, w liczbie 4,
 • Nr 9, w liczbie 3,
 • Nr 10, w liczbie 3,
 • Nr 11, w liczbie 5,
 • Nr 12, w liczbie 3,]
 • Nr 13, w liczbie 4,
 • Nr 14, w liczbie 4,
 • Nr 15, w liczbie 4,
 • Nr 16, w liczbie 1,
 • Nr 17, w liczbie 1,
 • Nr 18, w liczbie 2,
 • Nr 19, w liczbie 3,
 • Nr 20, w liczbie 3,
 • Nr 21, w liczbie 3.
   

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

 • Nr 1, w liczbie 4,
 • Nr 2, w liczbie 4,
 • Nr 3, w liczbie 5,
 • Nr 4, w liczbie 4,
 • Nr 5, w liczbie 4,
 • Nr 6, w liczbie 4,
 • Nr 7, w liczbie 4,
 • Nr 8, w liczbie 4,
 • Nr 9, w liczbie 6,
 • Nr 10, w liczbie 4,
 • Nr 11, w liczbie 6,
 • Nr 12, w liczbie 5,
 • Nr 13, w liczbie 5,
 • Nr 14, w liczbie 4,
 • Nr 15, w liczbie 7,
 • Nr 16, w liczbie 3,
 • Nr 17, w liczbie 3,
 • Nr 18, w liczbie 1,
 • Nr 19, w liczbie 3,
 • Nr 20, w liczbie 3,
 • Nr 21, w liczbie 3,

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

§3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Warszawie II
/-/ Kinga Maria Hulak


 • Informacja do pobrania poniżej (plik PDF; rozmiar 32,3 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2018-09-24
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-09-25
Data aktualizacji: 2018-09-25
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-23 16:06:32 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna