Wybory samorządowe 2018

Informacja o zgłoszeniach na członków obwodowych komisji

Informuję, że w Gminie Konstancin-Jeziornie zgłoszenia na członków obwodowych komisji ds. przeprowadzenia głosowania oraz zgłoszenia na członków obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77,  w pokoju nr 83 (I piętro) przez  Irenę Krasnopolską - Sekretarza Gminy.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m. st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja dotycząca stosowania przepisu art. 28 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks  wyborczy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.754 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 732/VII/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie  podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze, podaję  do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej,  w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zarządzonych na 21 października 2018 r.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-29 16:47:04 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna