Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 17.09.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.39.2018, termin na składanie ofert do dnia 17.09.2018 r. do godz. 10.00
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kazimierz Jańczuk
Data wytworzenia: 2018-08-31
Opublikował(a): elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-08-31
Data aktualizacji: 2018-11-27
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-07 11:02:03 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna