Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa". Nr postępowania: ZP.271.22.2018
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kazimierz Jańczuk
Data wytworzenia: 2018-06-29
Opublikował(a): rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-29
Data aktualizacji: 2018-08-10
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-07 11:02:03 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna