Przebudowa i remont budynku zabytkowego willi „Gryf” wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 26.04.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia łącznie z załącznikami. Nr sprawy: ZP.271.17.2018. Otwarcie ofert dnia 06.04.2018 r. godz. 10.30
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kazimierz Jańczuk
Data wytworzenia: 2018-03-20
Opublikował(a): elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-03-20
Data aktualizacji: 2018-06-07
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-07 11:02:03 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna