Archiwum 2018

Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etap, Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gm

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 23.02.2018 r. Przetarg nieograniczony -ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.09.2018, otwarcie ofert dnia 09.02.2018 r. godz. 10.30

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 19.01.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.01.2018
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-22 12:30:25 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna