Archiwum 2018

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Parku Zdrojowego, Pasażu Sienkiewicza, Parku Ikara i terenach przyległych w Konstancinie-Jeziornie w roku 2018

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 31.01.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.05.2018

Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi, Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi, Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie. Nr postępowania: ZP.271.03.2018.

Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etap, Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gm

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 23.02.2018 r. Przetarg nieograniczony -ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.09.2018, otwarcie ofert dnia 09.02.2018 r. godz. 10.30

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 19.01.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.01.2018
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-21 10:43:17 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna