Archiwum 2018

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: "Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Nr postępowania: ZP.271.27.2018

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Nr postępowania: ZP.271.28.2018

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa". Nr postępowania: ZP.271.22.2018

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Zawiadomienie o unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postepowania: ZP.271.23.2018

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.19.2018

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.06.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Nr sprawy: ZP.271.24.2018, otwarcie ofert dnia 29.05.2018 r. godz. 10:30

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postepowania: ZP.271.20.2018

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.06.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. UWAGA: Instrukcja otwarcia plików pod nazwą: "dokumentacja_zal_10.7z.001 do dokumentacja_zal_10.7z.004" są skompresowane programem 7-zip, darmowa wersja dostępna pod adresem https://www.7-zip.org/. W celu rozpakowania należy skopiować wszystkie pliki do jednego katalogu na komputerze lokalnym i rozpakować programem 7-zip rozpoczynając od pliku z rozszerzeniem.001. Otwarcie ofert dnia 11.05.2018 r. godz. 10:30.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu". Nr postępowania: ZP.271.16.2018.

Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania:ZP.271.18.2018

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Unieważnienie postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.15.2018.

Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania:ZP.271.12.2018

Przebudowa i remont budynku zabytkowego willi „Gryf” wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 26.04.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia łącznie z załącznikami. Nr sprawy: ZP.271.17.2018. Otwarcie ofert dnia 06.04.2018 r. godz. 10.30

Remont 3 lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont 3 lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna"- Część nr 1 - Remont lokalu nr 10 przy ul. Mirkowskiej 49; Część nr 2 - Remont lokalu nr 13 przy ul. Słowiczej 18; Część nr 3 – Remont lokalu nr 18 przy ul. Brzozowej 2D. Nr postepowania: ZP.271.13.2018

Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi, Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi, Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.11.2018
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-21 10:43:17 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna