Archiwum 2018

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Zawiadomienie o unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postepowania: ZP.271.23.2018

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postepowania: ZP.271.20.2018

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu". Nr postępowania: ZP.271.16.2018.

Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania:ZP.271.18.2018

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Unieważnienie postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.15.2018.

Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania:ZP.271.12.2018

Przebudowa i remont budynku zabytkowego willi „Gryf” wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 26.04.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia łącznie z załącznikami. Nr sprawy: ZP.271.17.2018. Otwarcie ofert dnia 06.04.2018 r. godz. 10.30

Remont 3 lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont 3 lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna"- Część nr 1 - Remont lokalu nr 10 przy ul. Mirkowskiej 49; Część nr 2 - Remont lokalu nr 13 przy ul. Słowiczej 18; Część nr 3 – Remont lokalu nr 18 przy ul. Brzozowej 2D. Nr postepowania: ZP.271.13.2018

Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi, Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi, Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.11.2018

Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2018 roku

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2018 roku". Nr postępowania: ZP.271.10.2018

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.02.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.06.2018

Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa odcinka drogi na działce nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.02.2018.

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku- Etap I

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.03.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Otwarcie ofert dnia 02.03.2018 r. godz. 10:30 Nr sprawy: ZP.271.14.2018

Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.08.2018.

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap I -3 części

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 06.03.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony pt. Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. – Etap I Część I – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Obórkach, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego sołectwa Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III – Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi gminnej Habdzin - Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna. Nr sprawy: ZP.271.04.2018, otwarcie ofert dnia 19.02.2018 r. godz. 10:30
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-07 11:02:03 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna