Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury fizycznej; turystyki; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska w roku 2018.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 9 sierpnia 2018 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury fizycznej; turystyki; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018, dotacje z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna zostały przyznane, jak poniżej:

Zakres zadania: Kultura fizyczna

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Nazwa podmiotu Przyznana
dotacja
w (zł)
1. Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Integracyjny Klub Sportowy Konstancin,
Konstancin-Jeziorna
4 700,00
2. Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej,
Konstancin-Jeziorna
4 500,00
3. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna.
 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola,
Nowa Iwiczna
4 600,00
4. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna.
 
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej,
Konstancin-Jeziorna
 
5 840,00
5. Organizacja nauki pływania dla seniorów z  gm. Konstancin-Jeziorna. Integracyjny Klub Sportowy Konstancin,
Konstancin-Jeziorna
5 110,00

 

Zakres zadania: Turystyka

Lp. Nazwa zadania publicznego Nazwa podmiotu Przyznana
dotacja
w (zł)
1. Organizacja krajowych wycieczek krajoznawczych (nie dłuższych niż dwa dni) dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna. Fundacja Promyk Słońca Dzieciom,
Kosów
2 200,00

 

Zakres zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Lp. Nazwa zadania publicznego Nazwa podmiotu Przyznana
dotacja
w (zł)
1. Warsztaty artystyczne, świąteczne animacje, spektakl muzyczno-teatralny dla dzieci podczas Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego,
Stare Babice
 
3 560,00


Zakres zadania: Integracja społeczna

Lp. Nazwa zadania publicznego Nazwa podmiotu Przyznana
dotacja
w (zł)
1. Organizacja spotkań edukacyjnych, przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna. Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Constans 2010,
Konstancin-Jeziorna
6 260,00

 


  • Poniżej do pobrania wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych (format: PDF, rozmiar: 139 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Arkadiusz Jaskółowski
Data wytworzenia: 2018-09-11
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-09-11
Data aktualizacji: 2018-09-11
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-05 17:05:18 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna